AITS - IIT (ADV) ON 19.11.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA 8
AITS - IIT (ADV)  ON 19.11.2017 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MAT     (124) RANK PHY    (124) RANK CHE          (124) RANK TOT (372) RANK
1 1212254 NISHANT RAJ             24 461 28 226 22 304 74 326
2 1303458 ABHINAV RAJ             33 343 10 649 26 226 69 372
3 1184071 PRACHI SINGH            17 589 11 621 34 116 62 425
4 1232655 AVINASH CHAUDHARY       7 825 8 712 41 65 56 474
5 1218235 VISHAL RAJ              22 493 6 762 20 360 48 545
6 1309991 PULKIT SINGH SINGARIA   15 630 16 477 16 479 47 556
7 1236408 SAGAR SRIVASTAVA        22 493 12 593 8 727 42 600
8 1233152 VIKASH KUMAR THAKUR     18 566 11 621 13 556 42 600
9 1233954 SHASHANK KESARWANI      25 444 4 816 6 787 35 667
10 1235357 PRAGYAN SINGH           16 610 5 786 13 556 34 684
11 1297185 SHIVANI JHA             9 778 0 904 14 531 23 788
12 1209705 SHIVANI MISHRA          9 778 3 845 -1 944 11 898
13 1220774 SOMENDRA TIWARI         5 877 -1 925 2 889 6 943
14 1237817 SWADEEP GAUTAM          -2 1004 -3 959 3 865 -2 990