(ADV) XI IIT IZ TEST ON 27.11.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(ADV) XI IIT IZ TEST  ON 27.11.2017 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (60) M-RANK PHY   (60) P-RANK CHE    (60) C-RANK TOT (180) T-RANK
1 1324394 RITIK RAJ                  27 306 21 433 24 292 72 177
2 1425762 SATYAM                     24 578 21 433 24 292 69 231
3 1344781 TUSHAR KHANDURI            33 65 15 951 18 684 66 292
4 1383843 ANANT                      18 1238 15 951 24 292 57 570
5 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH        24 578 18 656 12 1307 54 680
6 1379750 ARYAN GAUTAM               15 1494 18 656 18 684 51 825
7 1010441 PRINCE SINGH               18 1238 12 1258 21 454 51 825
8 1330998 ASHWANI TANWAR             15 1494 15 951 21 454 51 825
9 1372298 SURAJ SINGH                21 880 18 656 9 1548 48 977
10 1434557 RITEK SAXENA               21 880 15 951 12 1307 48 977
11 1380321 KANCHAN CHOWDHARY          24 578 9 1562 12 1307 45 1145
12 1361803 ASHISH KUMAR               24 578 6 1708 15 987 45 1145
13 1383108 ANEESH YADAV               18 1238 9 1562 18 684 45 1145
14 1333216 SUJYOTI JHA                18 1238 15 951 9 1548 42 1293
15 1376925 ASHISH MAURYA              21 880 12 1258 9 1548 42 1293
16 1381079 ABHISHEK SHARMA            15 1494 12 1258 12 1307 39 1442
17 1340963 AAKANSHA KUMARI            12 1652 15 951 12 1307 39 1442
18 1376994 VAISHNAVI SINGH            21 880 6 1708 12 1307 39 1442
19 1333293 AKARSH REDDY.T             12 1652 21 433 6 1712 39 1442
20 1336073 PRITTESH SINGH             12 1652 15 951 12 1307 39 1442
21 1378493 BHANU PRATAP SINGH         15 1494 6 1708 15 987 36 1544
22 1350304 PRIYANSH KUMAR             18 1238 9 1562 6 1712 33 1621
23 1338092 YASHASVA LONKAR            15 1494 6 1708 12 1307 33 1621
24 1354253 RUSHIL KUMAR               12 1652 15 951 6 1712 33 1621
25 1324379 ROHAN KUMAR JHA            15 1494 9 1562 9 1548 33 1621
26 1338280 CHARITRA                   15 1494 3 1756 15 987 33 1621
27 1349747 SAM SONDHI                 18 1238 9 1562 3 1756 30 1689
28 1355071 KSHITIZE MANGLA            9 1730 9 1562 12 1307 30 1689
29 1380856 JATIN CHAUHAN              18 1238 3 1756 6 1712 27 1723
30 1370901 MOHIT YADAV                15 1494 6 1708 6 1712 27 1723
31 1352286 NIDHI                      9 1730 12 1258 6 1712 27 1723
32 1371780 PANKHUR NEGI               9 1730 12 1258 6 1712 27 1723
33 1373353 HRITIK KUMAR               12 1652 12 1258 3 1756 27 1723
34 1374189 CHIRAG VASHISHT            9 1730 6 1708 6 1712 21 1752
35 1388162 PRANAV DIKSHITH            9 1730 6 1708 6 1712 21 1752
36 1389644 ANURANJAN KESHAV           9 1730 3 1756 6 1712 18 1754
37 1220144 ANKIT MISHRA               6 1756 6 1708 3 1756 15 1755
38 1384683 KUMAR SHUBHAM              6 1756 3 1756 3 1756 12 1756