ADV - XI IIT IC ON 30.10.2017 RESULT (ATTENDED : 428)

NARAYANA IIT/NEET ACADEMY - DWARKA - 8
ADV - XI IIT IC  ON 30.10.2017 RESULT (ATTENDED : 428)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1390079 PARTH SANJEEV MENGHAL   33 155 64 83 48 128 145 98
2 1334377 KSHITIJ                 23 213 38 188 24 263 85 237
3 1382259 MEET NAYAN              17 265 42 167 16 321 75 273
4 1369570 SAHIL YADAV             16 280 48 132 6 387 70 284
5 1378386 KARAN SHARMA            21 232 20 329 27 239 68 296
6 1383018 MANSI GOSWAMI           25 202 4 410 35 192 64 310
7 1352437 MAYANK RANJAN           24 207 13 368 22 272 59 328
8 1333474 UTKARSH                 21 232 28 263 9 373 58 332
9 1435930 NAKUL GUPTA             13 327 15 356 27 239 55 337
10 1382647 TUSHAR SOLANKI          14 315 3 411 29 223 46 356
11 1391397 MANISH PRASAD           8 369 25 288 10 366 43 365
12 1353066 DAMINI RAJPUT           4 403 19 336 18 304 41 373
13 1354809 ARUSHI ANAND            19 250 -3 424 25 256 41 373
14 1383074 SAHIL NEGI              3 414 15 356 9 373 27 403
15 1349661 SAKSHAM KAUSHIK         19 250 6 401 0 416 25 407
16 1337796 AYUSH ADHIKARI          15 302 4 410 5 393 24 408
17 1362075 HARSHJEET SINGH MAHAL   11 347 12 377 -8 427 15 422
18 1386108 DIVYANSH RASTOGI        16 280 -1 419 -7 426 8 427