X NTSE - 24.09.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 11
X NTSE - 24.09.2017 RESULT 
SNO ADMNO NAME MAT          25 Rank ENG           25 RANK MATHS     10 RANK BIO              7 RANK PHY             7 RANK CHE              6 RANK SST             20 RANK TOTAL     100 RANK
1 1249178 SHREYA                              20 1 21 2 7 6 7 6 6 2 3 19 14 4 78 1
2 1290413 VIDHISHA MISHRA                     18 10 20 5 8 1 7 6 6 2 5 2 9 19 73 2
3 1194963 HUNNY SINGH                         18 10 19 7 7 6 6 15 5 10 3 19 12 9 70 3
4 1192989 SHASHWAT  TIWARI                    17 14 16 20 7 6 5 26 4 18 4 9 15 2 68 4
5 1188875 YASH BHARTARI                       18 10 17 13 6 7 6 15 3 35 2 32 15 2 67 5
6 1177868 AYUSH ARYA                          16 19 18 10 3 28 6 15 5 10 3 19 14 4 65 8
7 1230861 MAHIT GOVIL                         17 14 18 10 5 10 7 6 4 18 4 9 10 14 65 8
8 1177650 KARAN KUMAR BHAGAT                  18 10 16 20 5 10 5 26 4 18 3 19 13 6 64 9
9 1341652 PALAK PRATEEK                       17 14 19 7 4 17 6 15 2 49 2 32 11 11 61 11
10 1173627 PRATYASHU SHEKHAR                   18 10 13 32 4 17 5 26 5 10 4 9 10 14 59 14
11 1184933 JAHANVI TIWARI                      15 24 17 13 3 28 6 15 2 49 2 32 11 11 56 17
12 1187502 GURU VACHAN                         19 3 15 22 2 44 4 38 5 10 1 42 9 19 55 18
13 1282206 ADITYA NAUTIYAL                     16 19 20 5 2 44 3 45 5 10 2 32 6 40 54 20
14 1331000 ASLESHA DE                          16 19 20 5 2 44 4 38 2 49 2 32 6 40 52 21
15 1336057 ANJALI SINGH                        16 19 11 39 3 28 6 15 1 52 2 32 8 24 47 27
16 1232670 PRIYANSHU KUMAR                     14 32 8 48 7 6 4 38 3 35 3 19 7 35 46 28
17 1239262 SANSKRITI OJHA                      11 40 13 32 5 10 6 15 3 35 1 42 5 45 44 30
18 1244876 SUDHANSHU SHAHI                     14 32 16 20 0 52 2 52 3 35 2 32 4 49 41 34
19 1293071 ANURAG TRIPATHI                     12 37 12 34 3 28 4 38 4 18 2 32 3 51 40 36