X NTSE - 15.10.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
X NTSE - 15.10.2017 RESULT 
SNO ADMNO NAME CIVICS         8 Rank MAT           50 RANK GEO       10 RANK HIS              12 RANK ENG             50 RANK MATHS              20 RANK BIO             14 RANK PHY             13 RANK CHE             13 RANK ECO             8 RANK TOTAL     200 RANK
1 1229911 DEEPTANSHU                          4 51 45 2 8 16 10 5 28 32 12 22 12 10 11 9 11 30 6 15 147 1
2 1249178 SHREYA                              5 22 42 17 9 7 10 5 27 44 12 22 13 4 11 9 10 53 6 15 145 2
3 1290413 VIDHISHA MISHRA                     6 2 40 43 5 104 9 17 31 12 14 11 13 4 6 97 11 30 5 45 140 6
4 1244189 ISHAAN SINGH                        3 99 40 43 8 16 7 60 31 12 14 11 11 36 7 75 8 97 5 45 134 7
5 1228669 HRITIK SHOKEEN                      5 22 39 53 9 7 7 60 23 88 14 11 14 2 8 50 7 119 5 45 131 13
6 1240351 JENNY JOSE                          5 22 39 53 5 104 10 5 33 4 8 83 11 36 6 97 10 53 4 85 131 13
7 1194963 HUNNY SINGH                         4 51 40 43 7 31 9 17 18 139 15 7 11 36 8 50 12 11 6 15 130 18
8 1370903 DHRUV SINGHAL                       5 22 42 17 4 129 6 87 33 4 9 60 10 68 10 16 10 53 1 160 130 18
9 1182279 SACHI SINGH                         3 99 41 29 6 60 8 33 30 18 12 22 11 36 7 75 8 97 4 85 130 18
10 1173764 ADITYA ANURAG                       5 22 42 17 9 7 8 33 30 18 7 109 8 110 6 97 9 79 4 85 128 20
11 1243975 KHUSHI JAIN                         4 51 38 61 6 60 9 17 27 44 9 60 11 36 7 75 11 30 5 45 127 22
12 1173627 PRATYASHU SHEKHAR                   5 22 42 17 5 104 9 17 22 99 12 22 6 139 11 9 9 79 5 45 126 27
13 1182281 AYUSH SINGH                         5 22 42 17 5 104 5 115 24 79 12 22 8 110 5 113 11 30 4 85 121 33
14 1341652 PALAK PRATEEK                       3 99 39 53 5 104 5 115 26 50 10 43 10 68 7 75 11 30 4 85 120 35
15 1177674 KRISHNA DAHALE                      4 51 39 53 6 60 9 17 19 128 8 83 6 139 10 16 12 11 4 85 117 47
16 1189660 NISHKARSH LUTHRA                    5 22 37 73 2 157 6 87 24 79 13 15 6 139 11 9 10 53 3 120 117 47
17 1230861 MAHIT GOVIL                         1 160 40 43 4 129 4 139 18 139 15 7 11 36 7 75 9 79 3 120 112 63
18 1331000 ASLESHA DE                          2 136 36 83 6 60 7 60 29 24 5 143 11 36 7 75 5 150 2 148 110 74
19 1184933 JAHANVI TIWARI                      3 99 36 83 6 60 3 156 23 88 7 109 11 36 6 97 11 30 4 85 110 74
20 1379110 PANKAJ PANDEY                       3 99 34 106 6 60 8 33 20 124 11 29 10 68 3 156 10 53 4 85 109 75
21 1194540 ANUSHKA ANAND                       5 22 29 135 4 129 9 17 23 88 10 43 10 68 5 113 7 119 5 45 107 78
22 1361865 YASHASVI YADAV                      5 22 36 83 7 31 7 60 23 88 6 128 8 110 3 156 7 119 3 120 105 85
23 1361870 SHAURYA                             1 160 36 83 4 129 4 139 26 50 8 83 12 10 4 134 9 79 0 166 104 87
24 1373857 VAIBHAV SINGH                       5 22 38 61 4 129 9 17 17 145 7 109 9 89 4 134 10 53 0 166 103 93
25 1209672 SHREYA GOYAL                        3 99 37 73 6 60 7 60 21 111 4 157 8 110 6 97 7 119 4 85 103 93
26 1172823 DISHA ARORA                         1 160 34 106 2 157 5 115 21 111 11 29 7 123 6 97 11 30 3 120 101 100
27 1183970 PARAS BHARDWAJ                      4 51 28 142 5 104 7 60 29 24 5 143 6 139 4 134 8 97 4 85 100 105
28 1361715 KAPISHWAR                           4 51 28 142 6 60 6 87 17 145 6 128 5 149 6 97 8 97 4 85 90 126
29 1389265 ANANNYA CHATTARAJ                   2 136 16 162 6 60 7 60 21 111 9 60 7 123 6 97 9 79 6 15 89 130
30 1395747 DABBERU NAVYA                       4 51 30 127 3 149 3 156 25 66 7 109 4 160 3 156 3 161 3 120 85 137
31 1244340 SURYANSH                            2 136 32 114 6 60 9 17 13 161 6 128 5 149 3 156 3 161 2 148 81 144
32 1340509 SHUBHAM AHLAWAT                     2 136 20 157 4 129 6 87 25 66 5 143 6 139 3 156 5 150 4 85 80 146
33 1372924 PRANAV SHARMA                       4 51 27 144 5 104 3 156 18 139 2 166 6 139 4 134 7 119 3 120 79 147
34 1411802 NEELAM GUPTA                        2 136 18 159 5 104 4 139 20 124 5 143 4 160 4 134 7 119 3 120 72 154
35 1207547 SIDDHANT                            1 160 28 142 6 60 5 115 16 148 4 157 5 149 2 161 2 165 2 148 71 159
36 1375683 ABHILESH KUMAR RAI                  4 51 17 160 5 104 4 139 18 139 5 143 6 139 3 156 4 155 4 85 70 161
37 1227493 ROHIT YADAV                         5 22 11 166 4 129 5 115 15 152 4 157 8 110 3 156 1 166 1 160 57 164
38 1380369 RICHA SINGH                         2 136 15 164 1 164 3 156 11 163 5 143 4 160 1 165 3 161 2 148 47 166