X NTSE - 08.10.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
X NTSE - 08.10.2017 RESULT 
SNO ADMNO NAME CIVICS         8 Rank MAT           50 RANK GEO       10 RANK HIS              12 RANK ENG             50 RANK MATHS              20 RANK BIO             14 RANK PHY             13 RANK CHE             13 RANK ECO             8 RANK TOTAL     200 RANK
1 1290413 VIDHISHA MISHRA                     7 52 45 18 7 39 8 22 41 21 19 12 14 1 11 17 11 28 6 60 169 1
2 1249178 SHREYA                              7 52 47 5 7 39 7 50 43 12 16 44 12 22 9 53 13 5 5 93 166 4
3 1194963 HUNNY SINGH                         8 16 48 3 7 39 4 121 39 46 20 7 11 49 13 2 8 102 6 60 164 10
4 1228669 HRITIK SHOKEEN                      5 98 45 18 5 98 8 22 40 31 19 12 12 22 10 36 10 59 7 25 161 16
5 1182279 SACHI SINGH                         7 52 47 5 5 98 7 50 43 12 17 29 11 49 8 69 10 59 4 114 159 20
6 1177650 KARAN KUMAR  8 16 44 29 5 98 8 22 39 46 15 60 11 49 11 17 10 59 6 60 157 24
7 1230861 MAHIT GOVIL                         8 16 43 45 7 39 7 50 37 73 16 44 10 74 10 36 10 59 6 60 154 29
8 1182281 AYUSH SINGH                         7 52 43 45 9 6 8 22 34 104 18 23 10 74 8 69 11 28 5 93 153 32
9 1188875 YASH BHARTARI                       6 74 45 18 7 39 6 76 37 73 18 23 10 74 8 69 10 59 5 93 152 36
10 1177868 AYUSH ARYA                          7 52 45 18 10 1 7 50 39 46 9 103 9 98 10 36 9 80 6 60 151 38
11 1173764 ADITYA ANURAG                       6 74 40 67 6 66 7 50 44 3 13 67 10 74 9 53 9 80 5 93 149 42
12 1192989 SHASHWAT  TIWARI                    6 74 39 78 8 14 6 76 38 56 18 23 10 74 9 53 9 80 4 114 147 46
13 1171695 TEJA BHAVANI  6 74 48 3 2 143 7 50 37 73 15 60 9 98 10 36 8 102 4 114 146 49
14 1184933 JAHANVI TIWARI                      7 52 41 62 4 118 5 103 39 46 15 60 12 22 9 53 7 121 6 60 145 54
15 1361865 YASHASVI YADAV                      5 98 38 84 6 66 6 76 40 31 14 63 11 49 6 104 7 121 5 93 138 63
16 1370903 DHRUV SINGHAL                       3 133 42 54 5 98 4 121 41 21 7 123 11 49 8 69 7 121 5 93 133 72
17 1373857 VAIBHAV SINGH                       1 145 43 45 5 98 4 121 36 91 10 93 7 130 9 53 9 80 6 60 130 79
18 1187502 GURU VACHAN                         6 74 38 84 3 128 4 121 38 56 10 93 10 74 4 134 11 28 6 60 130 79
19 1340509 SHUBHAM AHLAWAT                     7 52 37 90 7 39 6 76 36 91 7 123 11 49 6 104 8 102 3 136 128 86
20 1361870 SHAURYA                             4 116 45 18 5 98 3 133 33 113 11 84 7 130 4 134 10 59 3 136 125 89
21 1377388 SHUBHAM                             5 98 33 113 6 66 5 103 36 91 8 114 7 130 7 84 10 59 5 93 122 93
22 1348120 D.R.HARSHITA                        5 98 36 99 4 118 5 103 37 73 12 74 7 130 6 104 7 121 3 136 122 93
23 1395747 DABBERU NAVYA                       4 116 39 78 8 14 6 76 34 104 8 114 4 143 4 134 7 121 4 114 118 101
24 1224999 SAMARTH PAL ANTIL                   5 98 36 99 5 98 3 133 37 73 7 123 8 114 8 69 7 121 2 144 118 101
25 1389265 ANANNYA CHATTARAJ                   7 52 17 144 5 98 4 121 39 46 13 67 12 22 7 84 9 80 4 114 117 104
26 1183970 PARAS BHARDWAJ                      5 98 32 119 8 14 4 121 33 113 11 84 8 114 4 134 7 121 4 114 116 109
27 1177674 KRISHNA DAHALE                      5 98 31 122 5 98 3 133 38 56 4 141 11 49 3 139 8 102 2 144 110 120
28 1196449 SUYAASH PRASHANT MISHRA             3 133 37 90 2 143 6 76 38 56 1 145 10 74 3 139 5 137 5 93 110 120
29 1333149 MAYANK GAHLOT                       3 133 26 134 4 118 5 103 36 91 5 134 4 143 5 120 8 102 4 114 100 130
30 1316484 HIMANSHU GUPTA                      3 133 22 137 6 66 6 76 34 104 7 123 7 130 6 104 5 137 3 136 99 131
31 1212184 SHIVAM TRIPATHI                     2 140 30 124 5 98 4 121 26 136 9 103 5 138 5 120 7 121 2 144 95 133
32 1442245 SIDDHARTH                           5 98 18 143 5 98 3 133 33 113 6 127 8 114 3 139 6 131 6 60 93 134
33 1227493 ROHIT YADAV                         2 140 14 146 2 143 7 50 21 142 7 123 6 132 4 134 3 144 2 144 68 142
34 1380369 RICHA SINGH                         3 133 14 146 2 143 3 133 21 142 9 103 2 146 5 120 4 140 3 136 66 143
35 1228671 VIPIN KHASPARIA                     2 140 21 138 7 39 1 144 18 143 5 134 1 147 1 147 0 147 3 136 59 145