TEST TYPE-ADV)-XI-IIT-IC-SPARK-NORTH,TEST DATE-16-10-2017 (TOTAL- 78 )

TEST TYPE-ADV)-XI-IIT-IC-SPARK-NORTH,TEST DATE-16-10-2017 (TOTAL-  78   )
S NO ROLL_NO NAME MAT

(62)
MR PHY

(62)
PR CHE

(62)
CR TOT

(186)
AIR
1 1329033 SAHIL HARJAI 27 5 21 2 12 8 60 2
2 1331003 PRANSHU CHANDRA 27 5 12 11 13 7 52 4
3 1370999 VEDANSHI SAINI 14 24 23 1 11 9 48 6
4 1328267 SHUBHAM KUMAR JHA 16 21 17 3 9 13 42 7
5 1330992 ARPIT VERMA 23 8 1 36 14 6 38 9
6 1350301 ASHUTOSH CHANDRA PANT 18 19 16 4 3 27 37 11
7 1330472 SAJAL SINGHAL 5 42 15 6 16 5 36 12
8 1385082 MAHIP SINGH 21 14 6 23 7 16 34 13
9 1433264 SHUBHAM SINGH 20 15 7 20 3 27 30 20
10 1330953 SOUMYADEEP DAS 36 1 -6 46 0 40 30 20
11 1383048 PRATYUSH ARYAN 22 9 -1 40 0 40 21 27
12 1326662 ISHIKA BUDHIRAJA 18 19 4 28 -1 41 21 27
13 1383990 SONA  JAISWAL 9 35 4 28 6 19 19 31
14 1366417 HARSH 13 27 7 20 -2 42 18 32
15 1342047 ANVAY RAJ 11 32 5 25 0 40 16 34
16 1355767 ARYAN 10 33 4 28 0 40 14 38
17 1432067 JAHANVI OJHA 12 29 1 36 1 32 14 38
18 1331061 ANIKET SAMBHER 5 42 6 23 1 32 12 39
19 1338252 KARTIK JYOTHI 7 40 3 30 0 40 10 40
20 1401246 DRRUV UPADHYAY 7 40 -4 43 4 23 7 42
21 1388164 PEDADA UDAY KIRAN 3 46 -2 42 5 21 6 43
22 1329373 AKARSHITA PARVATIYAR 11 32 -7 47 -3 45 1 45
23 1400354 ROHIT YADAV 4 44 -6 46 2 30 0 46