PHASE - II (MAINS) XII IIT IZ TEST ON 08.10.2017 RESULT (ATTENDED :1720)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8 & 12
PHASE - II (MAINS) XII IIT IZ TEST  ON 08.10.2017 RESULT  (ATTENDED :1720)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA    67 42 68 19 25 492 160 32
2 1189095 DEBRAJ GHOSH    37 453 64 28 28 404 129 121
3 1009312 PANKIL KALRA    30 667 62 31 20 656 112 204
4 1190504 AKHIL JAIN         38 433 51 88 12 1017 101 294
5 1176720 SUSHANT DEV     22 975 55 65 12 1017 89 410
6 1187106 KUNAL GUPTA     42 333 26 523 16 812 84 464
7 1202859 SANCHIT TRIVEDI 25 868 43 159 10 1121 78 533
8 1241264 GARVIT GALGAT   32 591 29 441 10 1121 71 626
9 1189530 HARDIK SINGH       24 911 21 700 25 492 70 639
10 1189642 KAIMAN YADAV    20 1048 34 314 16 812 70 639
11 1248413 ANUSH AGGARWAL     26 816 32 360 8 1226 66 708
12 1189124 SOURADIP MANDAL 47 236 27 490 -12 1720 62 788
13 1181286 NEHA YADAV      7 1561 31 382 10 1121 48 1053
14 1188409 AASTHA LUTHRA   20 1048 20 747 7 1277 47 1073
15 1232665 JYOTI              26 816 25 569 -5 1693 46 1098
16 1445839 MANSI SINGH        17 1160 10 1197 19 688 46 1098
17 1189962 SARTHAK DIMRI   23 943 17 862 5 1379 45 1128
18 1174589 SOUMIK LAIK        10 1457 16 908 15 870 41 1215
19 1194561 SUMIT SINGH        24 911 13 1050 1 1548 38 1282
20 1285992 KUNAL MEHTA        6 1582 6 1377 16 812 28 1440
21 1179293 SAMRIDHI SHARMA    21 1016 2 1533 5 1379 28 1440
22 1389924 RAHUL VYAS         9 1481 14 1004 5 1379 28 1440
23 1439546 SOUMYA SHOBHANA    2 1688 7 1329 13 961 22 1518
24 1181711 ANKUSH KHANNA      13 1333 5 1421 3 1478 21 1530
25 1230377 RISHABH            4 1647 8 1289 8 1226 20 1546
26 1189749 ANMOL CHHETRI      20 1048 -6 1707 5 1379 19 1554
27 1196521 SANKALP GAUR       12 1376 2 1533 2 1517 16 1597
28 1305902 TUSHAR THAKUR      10 1457 0 1626 4 1433 14 1620
29 1252655 ATUL ANAND JEE     5 1607 -5 1706 9 1166 9 1663