PHASE - II (ADV - SR_INCOMING) XII IIT IZ TEST ON 15.10.2017 RESULT (ATTENDED : 2082)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_12
PHASE - II (ADV - SR_INCOMING) XII IIT IZ TEST  ON 15.10.2017 RESULT (ATTENDED : 2082)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (160) M-RANK PHY   (160) P-RANK CHE    (160) C-RANK TOT (480) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA       148 67 141 4 142 2 431 4
2 1190504 AKHIL JAIN               117 555 126 21 85 356 328 179
3 1178333 AMISH MITTAL       110 702 97 265 92 244 299 316
4 1202859 SANCHIT TRIVEDI    83 1281 120 45 63 934 266 561
5 1187106 KUNAL GUPTA        130 315 50 1740 84 376 264 585
6 1344763 SAKSHAM SONI             133 258 67 1137 59 1068 259 633
7 1189124 SOURADIP MANDAL    94 1061 77 773 83 394 254 677
8 1201269 ABHISHEKSHARMA     95 1034 87 480 58 1111 240 824
9 1189095 DEBRAJ GHOSH       86 1220 78 741 70 701 234 895
10 1229793 ACHAL KUMAR JHA          94 1061 50 1740 66 839 210 1218
11 1189530 HARDIK SINGH             77 1420 85 533 47 1515 209 1235
12 1174589 SOUMIK LAIK              120 499 55 1586 30 1991 205 1280
13 1189962 SARTHAK DIMRI      80 1368 66 1185 59 1068 205 1280
14 1189642 KAIMAN YADAV       90 1141 49 1775 66 839 205 1280
15 1241264 GARVIT GALGAT      75 1460 57 1520 69 738 201 1323
16 1445644 NIDHI MISHRA             84 1256 72 954 42 1695 198 1357
17 1181711 ANKUSH KHANNA            94 1061 61 1371 39 1776 194 1411
18 1176720 SUSHANT DEV        59 1691 54 1613 73 618 186 1496
19 1181286 NEHA YADAV         63 1654 74 890 43 1656 180 1556
20 1179293 SAMRIDHI SHARMA          76 1440 56 1551 43 1656 175 1603
21 1181297 VANSH MISHRA             57 1713 93 332 24 2057 174 1612
22 1188409 AASTHA LUTHRA      62 1661 55 1586 57 1148 174 1612
23 1189749 ANMOL CHHETRI            72 1515 71 983 30 1991 173 1622
24 1248413 ANUSH AGGARWAL           70 1547 53 1652 45 1593 168 1661
25 1445839 MANSI SINGH              40 1920 66 1185 60 1033 166 1679
26 1387434 RAMPAL  12 2076 117 56 30 1991 159 1729
27 1439546 SOUMYA SHOBHANA          44 1878 52 1688 49 1441 145 1816
28 1371764 RAHUL YADAV              9 2080 67 1137 56 1185 132 1882
29 1305902 TUSHAR THAKUR            51 1803 30 2062 43 1656 124 1930
30 1230377 RISHABH                  44 1878 50 1740 27 2029 121 1951
31 1255101 AMRITESH ALOK            15 2065 64 1263 36 1858 115 1977
32 1389924 RAHUL VYAS               22 2036 59 1438 26 2043 107 2015
33 1196521 SANKALP GAUR             23 2029 24 2078 29 2007 76 2076
34 1194561 SUMIT SINGH              12 2076 34 2028 24 2057 70 2079