PASS NEET (NEET MODEL) ON 25.09.2017 RESULT (ATTENDED :236)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PASS NEET  (NEET MODEL) ON 25.09.2017 RESULT  (ATTENDED :236)
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1439315 SAURAV SINGH KHATI        170 2 163 8 120 5 135 8 588 3
2 1438614 AKSHARA V.R               166 4 167 2 115 13 132 9 580 4
3 1445423 ANUSHREE SHARMA           156 20 166 6 119 6 137 5 578 5
4 1408820 KOMAL SHORAIN             156 20 166 6 70 57 113 29 505 18
5 1435993 HARSH JOON                162 11 141 47 95 26 102 45 500 21
6 1433549 HEMANT DAYMA              146 45 130 67 100 20 114 28 490 25
7 1441030 MUSKAM AGGARWAL           145 51 132 65 77 49 127 15 481 27
8 1446192 RACHNA                    142 56 149 24 81 41 108 37 480 28
9 1440420 NIKITA B SONAWANE         160 15 117 96 72 55 120 21 469 37
10 1447498 SOMYA JEET                110 148 149 24 115 13 87 70 461 41
11 1445770 PRIYANSHA TIWARI          156 20 109 114 94 27 93 60 452 47
12 1448236 ANAND BOUDH               145 51 138 54 64 67 99 50 446 50
13 1431448 VIDISHA SHARMA            140 61 87 157 71 56 112 30 410 62
14 1446749 VIVEK SHARMA              167 3 119 93 60 76 61 110 407 65
15 1439804 AYUSH SINGH               131 87 100 129 76 51 76 84 383 76
16 1448717 RASHIKA                   131 87 130 67 28 150 90 62 379 78
17 1447984 ANIL KUMAR                112 140 128 74 59 80 69 97 368 82
18 1447354 ANKITA RAI                92 181 111 111 40 124 76 84 319 110
19 1446241 SRISHTI MEENA             145 51 106 118 7 211 49 134 307 116
20 1444512 PRIYANKA                  131 87 90 150 57 83 26 180 304 121
21 1432371 NAMITA KUMARI             88 187 89 151 47 107 73 90 297 126
22 1439585 ANUJA                     78 198 92 149 46 112 80 77 296 128
23 1447807 AYUSH KATARIA             28 233 88 155 66 64 96 56 278 139
24 1444648 AMIT KUMAR                115 132 62 190 24 159 74 88 275 140
25 1445144 ANJALI RAI                114 136 96 140 56 86 5 225 271 141
26 1441412 B.ANIL KUMAR              91 183 96 140 38 127 45 145 270 142
27 1444365 ANAMIKA SHARMA            110 148 85 160 46 112 21 189 262 155
28 1439541 PRIYA YADAV               116 131 98 134 10 203 34 165 258 157
29 1411693 MANISHA                   48 227 79 167 41 123 77 81 245 165
30 1439583 SHAILY                    107 154 50 206 35 133 42 147 234 177
31 1445135 APARNA SINGH              69 211 83 166 59 80 18 199 229 178
32 1442757 SAVITA                    95 172 72 176 4 230 39 157 210 191
33 1448350 SAKSHI RAI                148 37 45 212 4 230 6 223 203 197
34 1448739 ABHISHEK KUMAR SINGH      108 152 78 168 4 230 8 219 198 201
35 1439578 PRIYANKA SAINI            65 216 45 212 23 168 9 217 142 226