PASS NEET (NEET MODEL) ON 16.10.2017 RESULT (ATTENDED :181)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PASS NEET  (NEET MODEL) ON 16.10.2017 RESULT  (ATTENDED :181)
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1445423 ANUSHREE SHARMA          144 21 112 38 141 3 138 1 535 3
2 1439315 SAURAV SINGH KHATI       150 11 100 72 139 4 131 2 520 4
3 1438343 BHARTI TANWAR            152 8 102 63 135 8 126 4 515 5
4 1438614 AKSHARA V.R              149 13 111 40 123 12 114 7 497 8
5 1408820 KOMAL SHORAIN            146 19 115 33 98 28 125 5 484 10
6 1446192 RACHNA                   149 13 109 47 117 15 99 22 474 12
7 1448236 ANAND BOUDH              144 21 138 3 56 88 106 15 444 21
8 1443474 KESHAV                   165 1 118 29 75 54 83 40 441 22
9 1447984 ANIL KUMAR               103 82 103 59 74 55 99 22 379 47
10 1440420 NIKITA B SONAWANE        131 36 100 72 61 79 72 56 364 51
11 1441030 MUSKAM AGGARWAL          142 23 77 119 60 82 75 51 354 59
12 1444648 AMIT KUMAR               112 62 66 135 83 44 77 46 338 64
13 1448717 RASHIKA                  115 58 77 119 64 74 81 42 337 66
14 1431448 VIDISHA SHARMA           94 100 55 149 83 44 105 17 337 66
15 1420117 PRATIKSHA DUBEY          132 34 127 16 28 138 45 95 332 70
16 1446749 VIVEK SHARMA             109 71 73 129 80 49 59 76 321 74
17 1411693 MANISHA                  83 120 52 152 78 51 107 14 320 75
18 1447807 AYUSH KATARIA            105 77 85 99 50 100 70 58 310 79
19 1447354 ANKITA RAI               89 108 80 106 85 42 27 126 281 90
20 1432371 NAMITA KUMARI            109 71 63 138 37 122 56 79 265 99
21 1439583 SHAILY                   94 100 72 130 29 136 44 98 239 113
22 1439585 ANUJA                    67 143 52 152 37 122 59 76 215 127
23 1441412 B.ANIL KUMAR             83 120 94 81 14 164 7 167 198 141
24 1440213 SIMRAN                   68 139 91 85 37 122 -4 180 192 143
25 1442757 SAVITA                   73 131 59 142 12 169 26 127 170 155
26 1444365 ANAMIKA SHARMA           67 143 73 129 18 156 8 164 166 157
27 1439578 PRIYANKA SAINI           45 166 37 166 4 176 20 141 106 174