PASS NEET (NEET MODEL) ON 09.10.2017 RESULT (ATTENDED :230)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PASS NEET  (NEET MODEL) ON 09.10.2017 RESULT  (ATTENDED :230)
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1445423 ANUSHREE SHARMA         143 20 145 14 107 6 147 1 542 2
2 1438614 AKSHARA V.R             138 24 150 7 87 21 131 4 506 3
3 1439315 SAURAV SINGH KHATI      137 27 123 51 97 9 137 2 494 5
4 1438343 BHARTI TANWAR           155 8 135 28 82 25 118 14 490 9
5 1446192 RACHNA                  153 9 123 51 92 14 112 22 480 15
6 1408820 KOMAL SHORAIN           145 18 140 17 57 58 120 12 462 19
7 1440420 NIKITA B SONAWANE       127 58 117 72 52 66 126 8 422 34
8 1448236 ANAND BOUDH             146 12 114 83 74 34 77 78 411 38
9 1448717 RASHIKA                 136 32 111 92 38 93 111 23 396 45
10 1447984 ANIL KUMAR              119 74 128 36 65 48 79 75 391 49
11 1445770 PRIYANSHA TIWARI        99 121 100 118 64 50 88 53 351 73
12 1441030 MUSKAM AGGARWAL         91 136 107 101 42 84 103 31 343 78
13 1445135 APARNA SINGH            82 155 88 153 68 46 94 43 332 82
14 1420117 PRATIKSHA DUBEY         133 42 122 55 17 154 21 199 293 109
15 1446749 VIVEK SHARMA            113 83 90 146 2 222 84 63 289 111
16 1432371 NAMITA KUMARI           85 146 91 142 27 122 85 60 288 112
17 1444648 AMIT KUMAR              88 139 90 146 25 130 81 72 284 114
18 1447047 SAWEZA HASHMI           70 184 96 129 34 101 78 77 278 116
19 1447354 ANKITA RAI              87 141 116 77 25 130 43 145 271 122
20 1446241 SRISHTI MEENA           73 179 105 109 4 214 81 72 263 130
21 1431448 VIDISHA SHARMA          127 58 -1 230 27 122 88 53 241 145
22 1441412 B.ANIL KUMAR            96 125 94 135 5 203 39 153 234 151
23 1439583 SHAILY                  102 116 80 171 10 176 34 161 226 158
24 1442757 SAVITA                  56 198 84 163 4 214 81 72 225 159
25 1444512 PRIYANKA                75 172 86 160 18 150 43 145 222 163
26 1448876 VISHAKHA TEOTIA         116 79 13 225 10 176 82 69 221 165
27 1448350 SAKSHI RAI              107 108 92 136 9 184 3 230 211 171
28 1448739 ABHISHEK KUMAR SINGH    78 167 91 142 4 214 27 180 200 173
29 1433549 HEMANT DAYMA            70 184 34 220 26 125 68 95 198 177
30 1444365 ANAMIKA SHARMA          74 176 50 207 -1 228 41 150 164 201
31 1449236 ISHA SAINI              69 186 79 172 4 214 11 217 163 203
32 1440213 SIMRAN                  31 223 98 124 7 193 11 217 147 213
33 1439804 AYUSH SINGH             23 226 97 127 21 138 3 230 144 215
34 1447807 AYUSH KATARIA           18 229 105 109 13 163 6 225 142 217
35 1439578 PRIYANKA SAINI          66 190 29 223 4 214 24 187 123 221
36 1439585 ANUJA                   46 212 48 211 7 193 10 220 111 225
37 1439541 PRIYA YADAV             65 193 0 229 18 150 27 180 110 226