PHASE - II (MAINS) XII IIT IZ TEST ON 14.10.2017 RESULT (ATTENDED :2173)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8 & 12
PHASE - II (MAINS) XII IIT IZ TEST  ON 14.10.2017 RESULT  (ATTENDED :2173)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA        120 1 111 3 103 43 334 2
2 1178333 AMISH MITTAL        50 982 93 59 90 211 233 197
3 1190504 AKHIL JAIN               59 680 66 354 83 325 208 328
4 1009312 PANKIL KALRA        63 576 93 59 50 1376 206 346
5 1189642 KAIMAN YADAV        89 123 55 621 50 1376 194 454
6 1202859 SANCHIT TRIVEDI     51 944 72 256 64 892 187 526
7 1344763 SAKSHAM SONI             78 267 42 1008 63 924 183 579
8 1189124 SOURADIP MANDAL     65 524 47 845 67 787 179 631
9 1189095 DEBRAJ GHOSH        64 548 44 950 60 1023 168 757
10 1187106 KUNAL GUPTA         66 500 29 1467 59 1057 154 946
11 1229793 ACHAL KUMAR JHA          31 1626 43 980 70 686 144 1102
12 1189530 HARDIK SINGH             48 1041 52 698 39 1702 139 1178
13 1174589 SOUMIK LAIK              44 1200 58 542 36 1780 138 1196
14 1189962 SARTHAK DIMRI       42 1282 50 754 43 1589 135 1235
15 1445839 MANSI SINGH              17 1999 45 907 72 625 134 1248
16 1201269 ABHISHEKSHARMA      8 2144 44 950 82 340 134 1248
17 1371764 RAHUL YADAV              29 1691 36 1214 61 986 126 1374
18 1188409 AASTHA LUTHRA       52 905 18 1822 50 1376 120 1462
19 1285992 KUNAL MEHTA              26 1793 44 950 44 1558 114 1532
20 1439546 SOUMYA SHOBHANA          25 1817 15 1909 65 859 105 1651
21 1176720 SUSHANT DEV         30 1661 20 1756 54 1233 104 1665
22 1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ SINGH   8 2144 79 172 12 2151 99 1737
23 1181711 ANKUSH KHANNA            53 870 18 1822 23 2037 94 1778
24 1248413 ANUSH AGGARWAL           22 1893 42 1008 28 1951 92 1798
25 1181297 VANSH MISHRA             19 1969 60 486 12 2151 91 1808
26 1241264 GARVIT GALGAT       36 1463 23 1662 30 1909 89 1837
27 1305902 TUSHAR THAKUR            36 1463 22 1692 30 1909 88 1848
28 1181286 NEHA YADAV          35 1503 34 1278 19 2083 88 1848
29 1445644 NIDHI MISHRA             37 1439 21 1726 29 1925 87 1854
30 1194561 SUMIT SINGH              21 1916 31 1390 30 1909 82 1890
31 1389924 RAHUL VYAS               9 2121 13 1964 43 1589 65 2003
32 1179293 SAMRIDHI SHARMA          16 2016 33 1316 15 2127 64 2011
33 1255101 AMRITESH ALOK            14 2056 15 1909 34 1810 63 2018
34 1189749 ANMOL CHHETRI            20 1946 25 1606 16 2114 61 2032
35 1230377 RISHABH                  25 1817 16 1881 18 2092 59 2047
36 1196521 SANKALP GAUR             12 2089 17 1844 16 2114 45 2116