(MAINS) XII PASS IIT LJ - TEST ON 14.10.2017 RESULT (ATTENDED :656)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAINS) XII PASS IIT LJ - TEST  ON 14.10.2017 RESULT  (ATTENDED :656)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1446935 VIVEK KUMAR RAI           69 88 56 219 101 43 226 80
2 1446952 KARTIKEY GOEL             43 228 76 94 104 30 223 87
3 1442907 ANKIT YADAV               68 93 57 212 96 86 221 92
4 1441026 SIDDHARTH ARORA           70 82 47 312 71 308 188 163
5 1446304 AAKASH PANDEY             64 107 48 301 76 257 188 163
6 1446236 VISHNU KUMAR SHARMA       57 137 23 516 102 35 182 183
7 1446158 NILAY PAL                 68 93 23 516 84 183 175 210
8 1447421 NITISH                    44 219 30 464 91 122 165 264
9 1440641 VISHAL MISHRA             62 115 46 322 54 445 162 276
10 1444134 ANURAG AZAD               52 153 45 333 58 418 155 294
11 1447294 NISHANT PATHAK            77 47 31 458 45 502 153 299
12 1441456 SACHIN DHAMA              73 68 49 284 29 583 151 305
13 1447457 SHIVANI AGGARWAL          84 29 7 607 55 440 146 318
14 1444960 SAVINAY KUMAR VARMA       39 258 71 118 30 580 140 342
15 1447172 ANURAG NAUGAIN            30 355 27 483 78 236 135 357
16 1448260 ARJUN GATHWALA            35 297 44 341 52 460 131 368
17 1442696 SNEHA SINGH               69 88 7 607 55 440 131 368
18 1443456 PRAFFUL MALKOTI           25 400 62 164 41 522 128 384
19 1443937 SONAM KUMARI              9 560 -1 645 108 17 116 423
20 1444811 PRIYA CHATURVEDI          17 474 35 429 60 404 112 431
21 1441459 SAKET SRIVASTAVA          13 525 38 402 55 440 106 456
22 1446052 YASH SHARMA               34 312 41 372 30 580 105 463
23 1447070 DEEKSHI SHARMA            43 228 3 626 57 429 103 472
24 1441450 ANSHUL KUMAR SINGH        14 516 38 402 50 477 102 478
25 1441431 VIJAY YADAV               33 319 -2 648 50 477 81 542
26 1437240 AYUSH JHA                 0 641 30 464 50 477 80 547
27 1445412 AMAN CHAUDHARY            46 204 2 630 30 580 78 552
28 1446904 SUNIL                     15 500 8 601 53 452 76 560
29 1447680 VIPIN KUMAR               12 537 10 591 39 536 61 600
30 1445900 BHARAT GOMA               26 396 3 626 30 580 59 605
31 1440368 BAJRANG BHUSHAN           6 589 -2 648 51 464 55 613
32 1444429 ANAND LAL DUBEY           26 396 16 565 6 648 48 625
33 1439554 RAHUL GAUR                -6 656 5 617 15 634 14 654