(MAINS) XII PASS IIT LJ - TEST ON 07.10.2017 RESULT (ATTENDED :794)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAINS) XII PASS IIT LJ - TEST  ON 07.10.2017 RESULT  (ATTENDED :794)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1446952 KARTIKEY GOEL             46 265 75 106 30 487 151 218
2 1442907 ANKIT YADAV               69 76 40 388 21 584 130 319
3 1441026 SIDDHARTH ARORA           63 106 35 441 30 487 128 332
4 1446158 NILAY PAL                 37 371 53 264 32 465 122 357
5 1437240 AYUSH JHA                 75 62 0 736 39 372 114 397
6 1446236 VISHNU KUMAR SHARMA       40 336 39 401 33 451 112 407
7 1443456 PRAFFUL MALKOTI           25 534 43 368 27 515 95 496
8 1441459 SAKET SRIVASTAVA          38 359 44 358 5 698 87 527
9 1447421 NITISH                    7 701 30 493 48 286 85 535
10 1441450 ANSHUL KUMAR SINGH        34 421 43 368 7 690 84 539
11 1442275 SWASTIK ARYAN             27 509 44 358 8 683 79 571
12 1448285 MD.SOHAIL                 10 683 37 418 32 465 79 571
13 1440641 VISHAL MISHRA             47 253 -3 745 35 420 79 571
14 1446052 YASH SHARMA               17 617 39 401 22 571 78 575
15 1447172 ANURAG NAUGAIN            11 677 48 313 19 607 78 575
16 1447347 KAMAL SHOKEEN             30 467 43 368 4 702 77 577
17 1444811 PRIYA CHATURVEDI          12 668 34 448 25 543 71 608
18 1441456 SACHIN DHAMA              29 484 39 401 1 718 69 614
19 1446304 AAKASH PANDEY             4 734 41 382 22 571 67 623
20 1444429 ANAND LAL DUBEY           27 509 25 542 14 645 66 627
21 1444134 ANURAG AZAD               34 421 27 524 4 702 65 632
22 1446904 SUNIL                     26 516 19 591 16 635 61 644
23 1444960 SAVINAY KUMAR VARMA       43 301 19 591 -4 745 58 655
24 1443937 SONAM KUMARI              29 484 9 683 17 628 55 667
25 1445412 AMAN CHAUDHARY            35 406 17 617 0 736 52 671
26 1445775 VASU SHARMA               33 437 7 694 3 707 43 692
27 1445900 BHARAT GOMA               4 734 9 683 29 496 42 693
28 1442696 SNEHA SINGH               8 697 8 690 19 607 35 709
29 1447294 NISHANT PATHAK            34 421 4 712 -3 743 35 709
30 1447680 VIPIN KUMAR               8 697 18 605 4 702 30 722
31 1444182 GULAM HASAN WARSI         4 734 19 591 0 736 23 729