(MAIN) XII IIT IC ON 09.10.2017 RESULT (ATTENDED :598)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAIN) XII IIT IC ON 09.10.2017 RESULT  (ATTENDED :598)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1236408 SAGAR SRIVASTAVA          91 38 87 19 48 51 226 12
2 1218235 VISHAL RAJ                67 174 72 56 46 60 185 53
3 1184071 PRACHI SINGH              64 201 43 200 60 27 167 85
4 1377739 INDRAKANTA DANA           84 72 22 399 45 70 151 138
5 1196456 UJJAWAL PARASAR           70 153 63 87 17 323 150 140
6 1194566 MITHLESH MISHRA           55 274 57 113 35 134 147 150
7 1232655 AVINASH CHAUDHARY         64 201 53 139 30 177 147 150
8 1303628 ANKIT KUMAR TIWARI        77 115 48 166 22 264 147 150
9 1239917 MANU GAUR                 56 263 53 139 31 170 140 167
10 1303458 ABHINAV RAJ               80 93 37 262 22 264 139 172
11 1233152 VIKASH KUMAR THAKUR       79 102 22 399 34 143 135 185
12 1254570 ABHISHEK KUMAR YADAV      75 125 44 193 12 393 131 196
13 1232339 TUSHAR                    73 132 23 388 32 158 128 205
14 1302563 PARAS KUMAR MEENA         82 85 28 336 13 375 123 225
15 1220774 SOMENDRA TIWARI           65 193 34 284 24 242 123 225
16 1288598 ASHU                      53 294 37 262 32 158 122 230
17 1212254 NISHANT RAJ               55 274 39 242 27 209 121 232
18 1299404 ABHISHEK RAWAT            55 274 37 262 24 242 116 254
19 1303540 AMAN                      47 343 31 307 35 134 113 261
20 1237817 SWADEEP GAUTAM            60 238 17 434 31 170 108 284
21 1190500 RAHUL JAIN                42 383 27 349 36 127 105 300
22 1226933 TANMAY                    68 164 27 349 9 449 104 302
23 1252496 AMAN UPADHYAY             62 212 31 307 5 502 98 340
24 1176593 CHIRAG MAHAJAN            33 461 34 284 31 170 98 340
25 1207284 AKASH PUSHKAR             45 357 35 274 11 406 91 368
26 1196466 PRAJJWAL PARASAR          60 238 13 473 16 334 89 380
27 1297596 ATUL KUMAR                36 441 18 428 35 134 89 380
28 1209705 SHIVANI MISHRA            39 408 20 419 29 188 88 384
29 1382235 MOHIT MISHRA              61 224 8 515 18 311 87 388
30 1235357 PRAGYAN SINGH             37 430 42 211 5 502 84 398
31 1231081 ADARSH KUMAR SINGH        37 430 12 484 34 143 83 401
32 1382782 MANAV JAIN                19 540 54 126 9 449 82 405
33 1233078 TUSHAR GUSIAN             39 408 12 484 31 170 82 405
34 1233954 SHASHANK KESARWANI        50 317 8 515 22 264 80 415
35 1201275 PUSHKAR                   47 343 13 473 16 334 76 431
36 1440777 RAVI KUMAR VERMA          43 375 17 434 14 363 74 440
37 1433458 TEJESH SIGHADIA           43 375 1 569 28 202 72 446
38 1382247 SHANTANU DIXIT            44 366 13 473 14 363 71 448
39 1239608 SAURABH SINGH DHAMI       59 244 0 575 12 393 71 448
40 1196901 UNDRESH                   34 453 28 336 7 474 69 457
41 1388376 SAHIL                     45 357 3 554 20 291 68 461
42 1191719 SHREYA KARN               22 526 8 515 33 150 63 475
43 1194570 ASHISH SINGH              37 430 10 496 12 393 59 484
44 1235562 VAIBHAV SHARMA            37 430 -1 578 21 281 57 492
45 1292638 RAM BHARDWAJ              18 544 7 524 22 264 47 516
46 1302586 KAHAF KHAN                24 515 13 473 9 449 46 519
47 1243958 ANKHIL MANUKONDA          34 453 0 575 12 393 46 519
48 1305109 RADHESHYAM TIWARI         34 453 4 547 7 474 45 521
49 1296127 CHIRAG CHATURVEDI         21 530 11 488 10 427 42 530
50 1211034 SHIVAM BHARDWAJ           5 585 12 484 23 247 40 541
51 1302638 SAURABH SWARAJ            31 474 2 564 2 535 35 553
52 1309900 REEYA MISHRA              9 571 5 535 15 345 29 561
53 1303243 UTKARSH SRIVASTAVA        16 555 3 554 3 527 22 575
54 1308038 AMAN KAUSHIK              7 579 -3 583 -4 589 0 596