(MAIN) XII IIT IC ON 09.10.2017 RESULT (ATTENDED :755)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAIN) XII IIT IC ON 09.10.2017 RESULT  (ATTENDED :755)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1236408 SAGAR SRIVASTAVA                110 37 103 11 65 61 278 7
2 1249657 LOKESH ROY                      115 20 42 296 63 70 220 54
3 1218235 VISHAL RAJ                      82 133 78 72 60 82 220 54
4 1196456 UJJAWAL PARASAR                 94 89 61 162 60 82 215 62
5 1309991 PULKIT SINGH SINGARIA           55 317 77 76 52 147 184 121
6 1232655 AVINASH CHAUDHARY               93 93 35 339 55 123 183 124
7 1311828 ROHIT ATRI                      31 511 85 55 60 82 176 144
8 1235357 PRAGYAN SINGH                   79 152 49 251 47 208 175 145
9 1221979 PRIYANSH SINGH                  58 293 63 150 49 184 170 158
10 1237817 SWADEEP GAUTAM                  73 189 43 287 53 133 169 169
11 1212254 NISHANT RAJ                     69 214 52 225 48 191 169 169
12 1253595 RAHUL KUMAR                     94 89 27 394 47 208 168 173
13 1276343 BHUPENDER                       105 50 9 565 50 168 164 185
14 1234815 DEV RISHI                       97 75 18 471 48 191 163 191
15 1239917 MANU GAUR                       60 277 53 221 50 168 163 191
16 1303458 ABHINAV RAJ                     51 349 72 97 38 309 161 201
17 1232657 SURAJ GUPTA                     87 114 23 423 50 168 160 207
18 1220774 SOMENDRA TIWARI                 96 78 0 714 35 359 131 297
19 1440777 RAVI KUMAR VERMA                50 362 20 450 55 123 125 319
20 1299422 RAJNISH RANJAN                  34 490 60 173 30 433 124 326
21 1302563 PARAS KUMAR MEENA               80 147 0 714 41 277 121 338
22 1233152 VIKASH KUMAR THAKUR             62 258 16 493 39 297 117 355
23 1190500 RAHUL JAIN                      -3 747 57 190 51 156 105 406
24 1308038 AMAN KAUSHIK                    56 310 30 370 18 583 104 414
25 1233078 TUSHAR GUSIAN                   62 258 10 556 29 447 101 434
26 1252496 AMAN UPADHYAY                   20 590 40 310 41 277 101 434
27 1305109 RADHESHYAM TIWARI               36 467 50 239 12 639 98 450
28 1253906 RAJ KAMAL                       18 612 49 251 31 413 98 450
29 1370889 PRIYANKA TYAGI                  18 612 49 251 29 447 96 458
30 1254570 ABHISHEK KUMAR YADAV            71 198 0 714 23 525 94 471
31 1194919 SHIVANI                         20 590 23 423 49 184 92 478
32 1286625 AMAN YADAV                      10 673 14 519 65 61 89 491
33 1299404 ABHISHEK RAWAT                  45 402 8 585 36 338 89 491
34 1289090 PULKITH NAGARWAL                -4 748 44 278 46 214 86 505
35 1207284 AKASH PUSHKAR                   7 688 10 556 65 61 82 531
36 1302956 RAHUL CHAUHAN                   0 740 49 251 33 387 82 531
37 1302638 SAURABH SWARAJ                  24 563 -2 734 55 123 77 554
38 1194566 MITHLESH MISHRA                 32 506 14 519 27 473 73 564
39 1382782 MANAV JAIN                      33 497 16 493 22 536 71 576
40 1297596 ATUL KUMAR                      30 526 3 650 27 473 60 612
41 1233896 SHIKHAR KUMAR YADAV             16 631 38 321 5 709 59 616
42 1201275 PUSHKAR                         15 643 18 471 19 568 52 643
43 1228720 MILAN KUMAR                     33 497 -1 727 19 568 51 644
44 1233954 SHASHANK KESARWANI              20 590 -6 748 33 387 47 655
45 1309900 REEYA MISHRA                    32 506 -2 734 3 721 33 691
46 1303846 NIKHIL SHARMA                   1 729 3 650 7 691 11 737
47 1303628 ANKIT KUMAR TIWARI              5 705 -7 752 11 651 9 739
48 1252370 ADARSH JAISWAL                  6 699 -1 727 -5 752 0 749
49 1388376 SAHIL                           -14 755 15 502 -5 752 -4 752