IX FOUNDATION - 15.10.2017 RESULT (ATTENDED :471)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
IX FOUNDATION  - 15.10.2017 RESULT  (ATTENDED :471)
SNO ADMNO STUDENT NAME MAT (32) RANK MATH (96) RANK BIO    (44) RANK PHY    (44) RANK CHE    (44) RANK TOT (260) T-RANK
1 1172397 ANIKET CHATTOPADHYAY                32 86 96 41 44 2 39 22 44 69 255 1
2 1374134 RIYA MITTAL                         27 206 96 41 28 49 39 22 44 69 234 8
3 1363492 AYUSHI NEHRA                        32 86 96 41 38 4 24 125 39 148 229 12
4 1360703 ARYAN AARAV                         27 206 96 41 24 93 34 45 31 276 212 35
5 1350564 AMAN SHARMA                         27 206 96 41 21 153 28 80 36 161 208 42
6 1389267 YUG  SHARMA                         28 103 96 41 13 293 28 80 39 148 204 51
7 1445299 VINAYAK ANAND                       32 86 91 74 11 318 26 109 39 148 199 65
8 1356199 KARTIK RAI                          32 86 96 41 20 162 16 260 34 238 198 72
9 1343509 AMAR PRASAD                         28 103 83 152 29 39 13 324 39 148 192 94
10 1336046 PRAKHAR GOHIL                       32 86 91 74 16 238 17 232 34 238 190 109
11 1331081 SAKSHAM MISHRA                      32 86 80 177 18 192 18 224 34 238 182 129
12 1327461 PRAJWAL SRIVASTAVA                  23 231 84 129 16 238 19 202 39 148 181 139
13 1439601 NIKITA                              27 206 96 41 4 433 9 376 44 69 180 142
14 1358028 RAJEEV LOCHAN MUDULI                32 86 83 152 13 293 23 136 26 341 177 150
15 1358265 NIKHIL KUMAR SINGH                  32 86 91 74 16 238 7 412 29 311 175 158
16 1336066 G.MANMOHIT MAHADEV                  28 103 80 177 12 303 15 281 39 148 174 164
17 1349656 CHETAN SHARMA                       27 206 79 183 6 413 28 80 34 238 174 164
18 1338288 ARYAN CHUG                          22 310 91 74 8 382 18 224 34 238 173 170
19 1340065 ARNAV PANDEY                        32 86 85 124 12 303 11 354 27 320 167 206
20 1335610 SAMIKSHAA BAJARIA                   28 103 84 129 9 349 11 354 29 311 161 229
21 1445574 LAKSHAY SABHARWAL                   23 231 68 268 16 238 18 224 34 238 159 237
22 1440961 KARTIKEYA SINGH                     32 86 83 152 8 382 11 354 21 397 155 255
23 1443930 PRATHAMESH NARAYAN 32 86 79 183 7 396 6 425 31 276 155 255
24 1355803 HIYA JOSHI                          22 310 78 197 18 192 5 440 31 276 154 257
25 1407272 LAKSHAY YADAV                       18 337 76 210 6 413 31 60 21 397 152 263
26 1338487 SHATAKSHI                           32 86 56 338 13 293 6 425 40 72 147 282
27 1350551 AADITYA SINGH                       17 381 86 117 6 413 16 260 21 397 146 283
28 1330972 HARIKESH RANJAN SINHA               19 316 52 360 20 162 14 296 33 243 138 313
29 1405868 HRSH DHINGRA                        22 310 62 310 8 382 16 260 29 311 137 316
30 1341177 SHLOK PANDEY                        23 231 75 219 -2 469 17 232 21 397 134 326
31 1330978 ANUSHKA PANDEY                      12 423 57 335 23 119 16 260 25 343 133 329
32 1380302 PRINCE KUMAR                        22 310 68 268 8 382 14 296 19 407 131 339
33 1445293 PRIYAVART KAUSHIK                   23 231 65 288 0 462 4 446 34 238 126 359
34 1367893 RIDHIMA SOLANKI                     27 206 54 347 8 382 8 402 26 341 123 366
35 1446240 ANSHIKA SARKAR                      18 337 51 372 13 293 9 376 29 311 120 378
36 1447175 JAYANT SAINI                        18 337 54 347 9 349 12 336 24 364 117 386
37 1377691 SWATI RAI                           17 381 52 360 18 192 3 463 21 397 111 396
38 1363082 PALAK KALRA                         23 231 51 372 13 293 2 467 21 397 110 399
39 1353007 TUSHAR SINGH                        22 310 47 392 28 49 -7 473 16 426 106 409
40 1340038 SHREYA GHOSH                        12 423 39 426 8 382 13 324 34 238 106 409
41 1330170 NEELESH PRATAP MISHRA               27 206 47 392 7 396 14 296 9 453 104 414
42 1373381 KHUSI                               22 310 28 454 21 153 18 224 8 460 97 424
43 1330983 PRAGATI CHAND                       7 457 51 372 6 413 11 354 19 407 94 429
44 1344882 SAHIL SINGH                         17 381 33 442 7 396 10 367 18 412 85 441
45 1330168 AADARSH PRATAP MISHRA               12 423 37 434 7 396 0 470 13 437 69 458
46 1373439 ANUSHKA MAURYA                      27 206 11 467 -2 469 8 402 21 397 65 459
47 1415014 RIPU THE AMAN                       4 461 28 454 8 382 11 354 11 448 62 461
48 1414199 DEV                                 18 337 1 472 -4 471 15 281 10 450 40 467
49 1405298 DEVRAJ                              14 384 -7 473 3 450 2 467 9 453 21 471