(EAMCET) XII PASS IIT TEST ON 07.10.2017 RESULT (ATTENDED :485)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(EAMCET) XII PASS IIT TEST  ON 07.10.2017 RESULT  (ATTENDED :485)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (80) M-RANK PHY   (40) P-RANK CHE    (40) C-RANK TOT (160) T-RANK
1 1439593 JYOTIRADITYA              59 29 16 164 27 102 102 48
2 1443975 SURYA VARDWAN             49 101 19 96 30 49 98 61
3 1438972 SIDDHARTH                 62 17 18 116 18 353 98 61
4 1439650 ABHISHEK KUMAR            55 53 20 73 19 326 94 76
5 1428672 NIKHIL KUMAR              42 183 21 63 30 49 93 83
6 1442266 ARJUN LAKHERA             42 183 18 116 32 14 92 90
7 1434181 ABHISHEK JHA              50 91 19 96 21 267 90 103
8 1424956 SHUBHAM GUPTA             52 78 13 275 23 196 88 124
9 1421371 SHIVAM BURNWAL            45 144 22 47 20 294 87 130
10 1438414 LAIK SINGH                33 305 20 73 27 102 80 177
11 1412086 RUDRANSH PATHAK           37 251 14 231 26 120 77 201
12 1433671 TRIPTI SHIVA              31 336 19 96 26 120 76 210
13 1429130 ADITYA NATH THAKUR        41 198 17 143 14 435 72 239
14 1442255 HRIRHIK                   33 305 16 164 22 237 71 248
15 1387384 KAPIL                     34 295 18 116 18 353 70 257
16 1447505 SHUBHAM SINGH             38 238 19 96 12 453 69 266
17 1436429 SOMANSHU YADAV            42 183 12 322 15 425 69 266
18 1434163 SUMIT KUMAR R             24 436 17 143 27 102 68 282
19 1439567 SHALU RAWAT               36 264 9 436 23 196 68 282
20 1430591 MALKIT KUMAR              33 305 11 373 22 237 66 304
21 1420102 VAIBHAVI PATHAK           30 352 16 164 18 353 64 323
22 1440386 YASHASVI SINGH            29 372 15 194 20 294 64 323
23 1430603 SAMDARSHI KUMAR JHA       41 198 12 322 10 475 63 332
24 1439637 SUDHANSHU SINGH           31 336 12 322 20 294 63 332
25 1420136 KARMBIR                   38 238 7 476 16 406 61 345
26 1432632 KAPIL DEV SHARMA          36 264 14 231 11 467 61 345
27 1413471 MEGHA SHARMA              32 318 10 406 15 425 57 378
28 1420108 VISHAL PATHAK             29 372 11 373 16 406 56 386
29 1438412 MANISH RAJ                28 384 11 373 16 406 55 402
30 1440771 ABHISHEK KUMAR            26 411 18 116 11 467 55 402
31 1433308 AMAN TIWARI               26 411 12 322 17 375 55 402
32 1437674 APOORVA SINGH SOLANKI     27 398 11 373 16 406 54 408
33 1416662 DEEPANKUR                 24 436 19 96 10 475 53 420
34 1388905 KANHAIYA KUMAR            29 372 7 476 16 406 52 423
35 1441032 AMBREESH KUMAR RATHORE    20 470 13 275 18 353 51 428
36 1400774 JATIN SAINI               21 462 10 406 20 294 51 428
37 1438595 SHUBHAM DOGRA             24 436 7 476 16 406 47 449
38 1433322 PADMADHAR TIWARI          22 451 10 406 12 453 44 465
39 1436438 SOMAN YADAV               18 481 11 373 9 478 38 488
40 1398387 PUNEET KUMAR              21 462 9 436 7 484 37 489
41 1439554 RAHUL GAUR                15 489 12 322 5 491 32 492