ADV - XI IIT IC ON 16.10.2017 RESULT (ATTENDED : 400)

NARAYANA IIT/NEET ACADEMY - DWARKA - 8
ADV - XI IIT IC  ON 16.10.2017 RESULT (ATTENDED : 400)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1390079 PARTH SANJEEV MENGHAL     28 199 53 134 73 36 154 102
2 1369570 SAHIL YADAV               63 50 28 263 46 142 137 129
3 1397192 KUNAL RAI                 37 150 24 283 47 137 108 189
4 1387483 ABHINAV SINHA             30 188 29 257 30 220 89 224
5 1435930 NAKUL GUPTA               24 228 21 295 38 185 83 239
6 1352437 MAYANK RANJAN             10 315 22 292 44 149 76 257
7 1334377 KSHITIJ                   24 228 13 332 17 299 54 304
8 1383018 MANSI GOSWAMI             19 258 11 345 20 278 50 315
9 1383074 SAHIL NEGI                -3 398 34 223 16 307 47 320
10 1354809 ARUSHI ANAND              4 355 18 308 21 270 43 329
11 1349661 SAKSHAM KAUSHIK           -3 398 32 237 8 341 37 348
12 1386108 DIVYANSH RASTOGI          8 327 23 287 4 359 35 356
13 1386207 SHIVANI                   7 335 12 338 8 341 27 369
14 1383323 KRUTIVAS PRADHAN          19 258 2 390 4 359 25 372
15 1337796 AYUSH ADHIKARI            0 382 19 305 3 365 22 375
16 1382525 KHUSHEE SAH               4 355 3 386 7 348 14 384
17 1378386 KARAN SHARMA              -1 385 1 392 2 370 2 393