XII PMT IC (NEET MODEL) ON 28.08.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
XII PMT IC (NEET MODEL) ON 28.08.2017 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1222498 PIYUSH TYAGI                        161 6 100 45 136 4 160 1 557 1
2 1237821 BITTU KUMAR                         136 43 58 114 135 5 150 2 479 8
3 1330631 AYUSH KUMAR                         155 16 90 58 140 3 60 68 445 15
4 1208624 SUPRABHA                            154 17 69 93 112 11 108 12 443 16
5 1185385 RAKSHA JOSHI                        151 18 75 84 117 9 70 58 413 27
6 1190848 ADARSH KUMAR MISHRA                 138 35 102 41 66 50 107 16 413 27
7 1235387 RITIKA GUPTA                        158 10 109 30 76 38 63 63 406 30
8 1183283 ABHISHEK AHLAWAT                    117 70 81 78 105 16 98 22 401 31
9 1189402 ANJALI KUMARI                       116 73 83 72 87 30 83 42 369 40
10 1242693 NIKHIL ANAND                        102 95 36 141 118 8 111 10 367 43
11 1304147 ANJALI KUMARI                       126 58 104 38 39 100 41 92 310 63
12 1240462 SHREYA DUTTA                        134 46 84 68 31 120 49 79 298 70
13 1253602 SAIFALI DHAYANI                     122 63 15 157 67 48 87 36 291 75
14 1198417 ANANDITA SINHA                      105 91 50 123 55 63 70 58 280 83
15 1253209 LATIKA SHARMA                       115 74 65 101 38 102 59 69 277 87
16 1238984 CHARU RAWAT                         107 87 74 88 32 118 54 75 267 91
17 1233187 SIDDHARTH ARYAN SINGH               90 109 39 138 43 92 93 27 265 92
18 1235725 VIDHI MITTAL                        118 68 47 129 52 69 46 83 263 94
19 1239609 ANSHALIKA VERMA                     106 88 61 108 51 71 28 119 246 102
20 1190497 PARIDHI                             116 73 37 140 17 144 74 52 244 103
21 1248105 VIDUSHI SABHARWAL                   97 102 81 78 16 158 43 88 237 105
22 1249942 NISHTHA DUBEY                       79 125 49 126 43 92 62 66 233 106
23 1264466 KRITI GARG                          87 114 63 104 39 100 42 91 231 108
24 1203313 RAHUL KUMAR SAH                     77 128 12 160 96 19 38 98 223 113
25 1267574 MAHIMA GRACE LAL                    112 79 50 123 16 158 27 120 205 121
26 1236173 AKANKSHA YADAV                      84 117 49 126 16 158 50 78 199 123
27 1231015 DEEPSHIKHA VASHIST                  80 123 58 114 37 108 22 126 197 126
28 1296043 VAIBHAV PANKAJ                      95 106 59 112 16 158 24 125 194 128
29 1305379 MINZA AZIZ                          100 99 46 132 24 131 19 136 189 129
30 1248302 ANUJ YADAV                          96 103 0 167 34 116 35 108 165 142
31 1304348 ABHISHEK KADIAN                     56 142 51 119 20 139 19 136 146 147
32 1189865 ANISHKA MISHRA                      81 122 31 151 13 164 14 145 139 151
33 1306108 AKANKSHA SHARMA                     59 140 12 160 48 79 4 154 123 158