X NTSE - 24.09.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
X NTSE - 24.09.2017 RESULT 
SNO ADMNO NAME MAT          25 Rank ENG           25 RANK MATHS     10 RANK BIO              7 RANK PHY             7 RANK CHE              6 RANK SST             20 RANK TOTAL     100 RANK
1 1228669 HRITIK SHOKEEN                      18 10 13 32 4 17 6 15 4 18 2 32 13 6 60 12
2 1182281 AYUSH SINGH                         14 32 16 20 2 44 5 26 4 18 6 1 12 9 59 14
3 1171695 TEJA BHAVANI SHANKAR  14 32 13 32 2 44 7 6 5 10 0 52 8 24 49 23
4 1361870 SHAURYA                             18 10 13 32 2 44 5 26 2 49 0 52 7 35 47 27
5 1361715 KAPISHWAR                           14 32 13 32 2 44 3 45 3 35 1 42 7 35 43 32
6 1372924 PRANAV SHARMA                       10 43 7 50 3 28 2 52 3 35 3 19 7 35 35 43
7 1379110 PANKAJ PANDEY                       8 50 9 46 1 50 5 26 3 35 0 52 7 35 33 45
8 1227493 ROHIT YADAV                         8 50 9 46 1 50 5 26 3 35 0 52 7 35 33 45
9 1228671 VIPIN KHASPARIA                     8 50 10 44 1 50 4 38 2 49 0 52 7 35 32 47
10 1233964 YASH DAYAL                          8 50 8 48 2 44 4 38 2 49 0 52 7 35 31 49
11 1308892 NITISH KUMAR                        8 50 10 44 2 44 2 52 4 18 0 52 5 45 31 49
12 1249178 SHREYA                              20 1 21 2 7 6 7 6 6 2 3 19 14 4 78 1
13 1290413 VIDHISHA MISHRA                     18 10 20 5 8 1 7 6 6 2 5 2 9 19 73 2
14 1194963 HUNNY SINGH                         18 10 19 7 7 6 6 15 5 10 3 19 12 9 70 3
15 1192989 SHASHWAT  TIWARI                    17 14 16 20 7 6 5 26 4 18 4 9 15 2 68 4
16 1188875 YASH BHARTARI                       18 10 17 13 6 7 6 15 3 35 2 32 15 2 67 5
17 1177868 AYUSH ARYA                          16 19 18 10 3 28 6 15 5 10 3 19 14 4 65 8
18 1230861 MAHIT GOVIL                         17 14 18 10 5 10 7 6 4 18 4 9 10 14 65 8
19 1177650 KARAN KUMAR BHAGAT                  18 10 16 20 5 10 5 26 4 18 3 19 13 6 64 9
20 1341652 PALAK PRATEEK                       17 14 19 7 4 17 6 15 2 49 2 32 11 11 61 11
21 1173627 PRATYASHU SHEKHAR                   18 10 13 32 4 17 5 26 5 10 4 9 10 14 59 14
22 1184933 JAHANVI TIWARI                      15 24 17 13 3 28 6 15 2 49 2 32 11 11 56 17
23 1187502 GURU VACHAN                         19 3 15 22 2 44 4 38 5 10 1 42 9 19 55 18
24 1282206 ADITYA NAUTIYAL                     16 19 20 5 2 44 3 45 5 10 2 32 6 40 54 20
25 1331000 ASLESHA DE                          16 19 20 5 2 44 4 38 2 49 2 32 6 40 52 21
26 1336057 ANJALI SINGH                        16 19 11 39 3 28 6 15 1 52 2 32 8 24 47 27
27 1232670 PRIYANSHU KUMAR                     14 32 8 48 7 6 4 38 3 35 3 19 7 35 46 28
28 1239262 SANSKRITI OJHA                      11 40 13 32 5 10 6 15 3 35 1 42 5 45 44 30
29 1244876 SUDHANSHU SHAHI                     14 32 16 20 0 52 2 52 3 35 2 32 4 49 41 34
30 1293071 ANURAG TRIPATHI                     12 37 12 34 3 28 4 38 4 18 2 32 3 51 40 36