X FOUNDATION - 10.09.2017 RESULT (ATTENDED :200)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
X FOUNDATION  - 10.09.2017 RESULT  (ATTENDED :200)
SNO ADMNO STUDENT NAME MAT (32) RANK MATH (96) RANK BIO    (44) RANK PHY    (44) RANK CHE    (44) RANK TOT (260) T-RANK
1 1228669 HRITIK SHOKEEN                      32 3 46 46 31 53 34 29 29 68 172 22
2 1206706 ANURAG TAKALKAR                     22 43 43 48 27 65 21 137 29 68 142 45
3 1387441 KRISHNAPAL  27 11 35 70 22 93 28 66 24 93 136 52
4 1336057 ANJALI SINGH                        23 17 35 70 18 123 39 15 17 138 132 57
5 1344228 LOKESH DABAS                        22 43 24 108 24 85 29 60 29 68 128 62
6 1376983 NIKHIL TIWARI                       17 67 48 38 26 75 21 137 16 145 128 62
7 1379110 PANKAJ PANDEY                       7 133 52 32 19 113 21 137 26 82 125 66
8 1361870 SHAURYA                             27 11 51 33 17 128 16 176 9 171 120 70
9 1343533 ABHAY TIWARI                        18 49 30 92 22 93 31 46 13 155 114 77
10 1328250 HARDIK AGGARWAL                     27 11 22 115 19 113 22 121 22 102 112 79
11 1171695 TEJA BHAVANI SHANKAR 15 70 31 87 21 106 23 115 21 118 111 81
12 1376959 RITESH KUMAR                        12 104 2 179 36 9 29 60 26 82 105 89
13 1182281 AYUSH SINGH                         8 120 22 115 14 142 22 121 35 31 101 95
14 1343541 AKANSHA SHARMA                      28 5 14 137 24 85 23 115 5 183 94 109
15 1212184 SHIVAM TRIPATHI                     5 139 30 92 15 136 19 154 20 121 89 112
16 1361865 YASHASVI YADAV                      22 43 10 156 11 157 34 29 11 169 88 116
17 1227516 ADITYA RANJAN                       2 169 37 63 -2 191 21 137 29 68 87 117
18 1373857 VAIBHAV SINGH                       12 104 20 119 12 150 26 92 13 155 83 123
19 1176087 VITASTA TIKU                        17 67 14 137 19 113 16 176 16 145 82 128
20 1306890 SIDDHARTH PRAJAPATI                 28 5 10 156 9 163 16 176 18 133 81 130
21 1401282 MANMOHAN SHARMA                     12 104 33 77 8 171 24 100 2 194 79 132
22 1372924 PRANAV SHARMA                       13 87 9 159 25 79 28 66 3 191 78 133
23 1233964 YASH DAYAL                          12 104 17 128 17 128 19 154 12 159 77 137
24 1395747 DABBERU NAVYA                       12 104 11 151 -2 191 20 144 36 27 77 137
25 1333149 MAYANK GAHLOT                       2 169 12 146 29 58 24 100 6 181 73 143
26 1387448 HARSHIT RAJ                         22 43 6 167 7 174 21 137 16 145 72 146
27 1361715 KAPISHWAR                           17 67 -2 186 14 142 34 29 8 177 71 149
28 1386221 SURAJ KUMAR                         15 70 13 143 -3 192 19 154 27 73 71 149
29 1382367 AMIT PAL                            17 67 1 181 8 171 23 115 21 118 70 152
30 1237447 VIPUL GUPTA                         -2 186 8 163 21 106 22 121 17 138 66 160
31 1227493 ROHIT YADAV                         7 133 22 115 8 171 19 154 8 177 64 163
32 1308892 NITISH KUMAR                        2 169 11 151 10 161 12 184 25 86 60 166
33 1372674 PRIYANSHU MADESHIA                  11 107 -3 188 10 161 27 76 13 155 58 170
34 1343862 UJJAWAL BHANDARI                    9 112 -1 184 10 161 26 92 12 159 56 175
35 1383829 SHWETA                              11 107 -5 195 11 157 18 163 17 138 52 178
36 1386165 PARTH SHARMA                        12 104 14 137 6 180 8 192 11 169 51 181
37 1380369 RICHA SINGH                         7 133 -4 193 -7 197 21 137 21 118 38 188
38 1218461 PINKY YADAV                         13 87 20 119 -8 199 2 197 7 179 34 190
39 1411802 NEELAM GUPTA                        3 150 -3 188 11 157 21 137 -2 199 30 192
40 1379096 ABHAY YADAV                         2 169 -2 186 -7 197 24 100 11 169 28 193
41 1331000 ASLESHA DE                          2 169 8 163 6 180 6 194 5 183 27 194
42 1372731 AYUSH ANAND SINHA                   -6 196 3 173 8 171 18 163 3 191 26 195
43 1440770 NIKHIL KUMAR                        -3 192 5 168 -7 197 9 187 19 131 23 196