TEST TYPE-ADV)-XI-IIT-IC-SPARK-NORTH,TEST DATE-28-08-2017

TEST TYPE-ADV)-XI-IIT-IC-SPARK-NORTH,TEST DATE-28-08-2017 
S NO ROLL_NO NAME MAT

(62)
MR PHY

(62)
PR CHE

(62)
CR TOT

(186)
AIR
1 1328267 SHUBHAM KUMAR JHA 26 1 13 6 3 27 42 4
2 1330472 SAJAL SINGHAL 17 8 4 26 13 11 34 10
3 1366417 HARSH 19 5 10 8 5 19 34 10
4 1329033 SAHIL HARJAI 15 11 9 10 8 16 32 13
5 1383990 SONA  JAISWAL 8 24 23 1 -1 31 30 15
6 1326662 ISHIKA BUDHIRAJA 18 7 8 12 4 23 30 15
7 1330953 SOUMYADEEP DAS 18 7 6 22 5 19 29 16
8 1385281 HARSH SHARMA 20 4 9 10 -3 36 26 17
9 1388164 PEDADA UDAY KIRAN 8 24 7 17 9 14 24 18
10 1400354 ROHIT YADAV 16 10 4 26 3 27 23 19
11 1383048 PRATYUSH ARYAN 9 22 6 22 4 23 19 24
12 1385082 MAHIP SINGH 12 15 5 24 -1 31 16 25
13 1350301 ASHUTOSH CHANDRA PANT 6 28 7 17 1 28 14 26
14 1330476 RIYA SINGH 1 31 7 17 -2 35 6 30
15 1401246 DRRUV UPADHYAY 6 28 1 29 -2 35 5 31
16 1379848 PIYUSH SINGH KAIRA -5 35 2 28 3 27 0 34
17 1349939 DEVYANK 0 32 0 30 -2 35 -2 35
18 1342047 ANVAY RAJ 4 30 -5 34 -2 35 -3 36