TEST TYPE-ADV)-SR-IIT-CO-SPARK(NIZ-I,TEST DATE-24-09-2017 (TOTAL ATTENDANCE- 3217)

TEST TYPE-ADV)-SR-IIT-CO-SPARK(NIZ-I,TEST DATE-24-09-2017 (TOTAL ATTENDANCE-  3217)
S NO ROLL_NO NAME MAT
(120)
MR PHY
(120)
PR CHE
(120)
CR TOT
(360)
AIR
1 1261509 DIKSHANT RAJWAL 47 192 75 26 12 1758 134 215
2 1188390 ARUL KUMAR 42 351 61 111 29 836 132 235
3 1204605 RAGHAV GARG 63 42 43 385 18 1394 124 307
4 1189373 SAURABH KUMAR 41 387 47 284 22 1176 110 493
5 1191402 HIMESH MISHRA PIYUSH 48 176 36 600 24 1076 108 523
6 1190006 SHRESHTH 18 1592 68 53 18 1394 104 580
7 1177279 ASHISH KUMAR JHA 10 1955 62 98 17 1438 89 838
8 1248222 SATYAM DALAI 8 2056 58 139 11 1791 77 1105