PHASE - II (MAINS) XII IIT IZ TEST ON 02.09.2017 RESULT (ATTENDED :2448)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8 & 12
PHASE - II (MAINS) XII IIT IZ TEST  ON 02.09.2017 RESULT  (ATTENDED :2448)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA                        120 1 94 9 92 126 306 2
2 1344763 SAKSHAM SONI                        100 39 45 512 90 166 235 96
3 1190504 AKHIL JAIN                          64 436 59 215 95 105 218 149
4 1178333 AMISH MITTAL                        54 684 63 169 73 449 190 288
5 1189530 HARDIK SINGH                        56 634 58 229 55 907 169 458
6 1202859 SANCHIT TRIVEDI                     50 794 43 577 65 639 158 544
7 1181711 ANKUSH KHANNA                       51 757 29 1228 66 602 146 690
8 1201269 ABHISHEKSHARMA                      27 1558 47 464 72 468 146 690
9 1187106 KUNAL GUPTA                         50 794 19 1865 63 681 132 880
10 1189962 SARTHAK DIMRI                       34 1321 47 464 51 1004 132 880
11 1189124 SOURADIP MANDAL                     42 1015 62 178 23 1847 127 947
12 1248413 ANUSH AGGARWAL                      24 1664 50 385 38 1362 112 1167
13 1445839 MANSI SINGH                         27 1558 32 1042 52 981 111 1182
14 1229793 ACHAL KUMAR JHA                     75 246 25 1479 10 2215 110 1195
15 1285992 KUNAL MEHTA                         18 1891 50 385 40 1290 108 1219
16 1176089 ISHAAN TIKU                         22 1747 38 764 45 1154 105 1265
17 1241264 GARVIT GALGAT                       53 710 37 802 9 2238 99 1372
18 1189749 ANMOL CHHETRI                       12 2084 21 1726 64 661 97 1402
19 1253217 KARTIK BISHT                        47 887 31 1109 16 2037 94 1473
20 1181404 NIKHIL KIRAR                        45 938 17 1959 23 1847 85 1619
21 1186542 DKSH BALHARA                        46 906 16 2023 23 1847 85 1619
22 1232059 PRASHANT KUMAR                      16 1957 25 1479 39 1326 80 1686
23 1196521 SANKALP GAUR                        33 1353 25 1479 19 1951 77 1739
24 1189642 KAIMAN YADAV                        36 1237 20 1794 19 1951 75 1771
25 1186737 AYUSH YADAV                         31 1422 19 1865 23 1847 73 1799
26 1230377 RISHABH                             31 1422 10 2301 30 1607 71 1832
27 1305902 TUSHAR THAKUR                       11 2108 25 1479 30 1607 66 1899
28 1179293 SAMRIDHI SHARMA                     10 2135 29 1228 26 1752 65 1910
29 1176720 SUSHANT DEV                         19 1861 17 1959 23 1847 59 2011
30 1194561 SUMIT SINGH                         22 1747 36 847 -2 2441 56 2057
31 1255101 AMRITESH ALOK                       3 2315 9 2323 31 1555 43 2211
32 1389924 RAHUL VYAS                          -12 2457 28 1280 -3 2445 13 2433