PHASE - II (ADV - SR_INCOMING) XII IIT IZ TEST ON 03.09.2017 RESULT (ATTENDED : 1963)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_12
PHASE - II (ADV - SR_INCOMING) XII IIT IZ TEST  ON 03.09.2017 RESULT (ATTENDED : 1963)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA        93 26 97 6 69 212 259 13
2 1178333 AMISH MITTAL        66 246 99 2 75 146 240 28
3 1344763 SAKSHAM SONI      88 47 59 160 66 242 213 86
4 1190504 AKHIL JAIN        64 271 61 136 58 364 183 179
5 1189124 SOURADIP MANDAL     63 292 55 204 31 1107 149 399
6 1188409 AASTHA LUTHRA       42 826 35 698 61 318 138 498
7 1201269 ABHISHEKSHARMA      23 1561 54 221 52 509 129 600
8 1189530 HARDIK SINGH      28 1371 62 125 36 960 126 631
9 1202859 SANCHIT TRIVEDI     31 1248 51 264 44 729 126 631
10 1187106 KUNAL GUPTA         55 451 18 1646 40 852 113 790
11 1241264 GARVIT GALGAT       30 1286 40 499 22 1399 92 1170
12 1181711 ANKUSH KHANNA     23 1561 22 1422 43 760 88 1235
13 1229793 ACHAL KUMAR JHA   46 696 26 1194 15 1653 87 1246
14 1248413 ANUSH AGGARWAL    25 1477 42 439 19 1512 86 1260
15 1285992 KUNAL MEHTA       7 1927 36 661 40 852 83 1316
16 1176089 ISHAAN TIKU       7 1927 34 742 20 1488 61 1664
17 1230377 RISHABH           10 1892 19 1587 32 1076 61 1664
18 1445839 MANSI SINGH       8 1913 31 901 21 1449 60 1683
19 1179293 SAMRIDHI SHARMA   17 1763 27 1125 13 1723 57 1727
20 1189749 ANMOL CHHETRI     -1 1962 15 1794 38 902 52 1795
21 1181286 NEHA YADAV          27 1410 15 1794 10 1817 52 1795
22 1305902 TUSHAR THAKUR     12 1866 17 1694 20 1488 49 1827
23 1255101 AMRITESH ALOK     8 1913 24 1306 16 1621 48 1844
24 1389924 RAHUL VYAS        9 1906 25 1247 13 1723 47 1848
25 1194561 SUMIT SINGH       9 1906 29 1032 0 1958 38 1908