PHASE - II (ADV - SR_INCOMING) XII IIT IZ TEST ON 27.08.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_12
PHASE - II (ADV - SR_INCOMING) XII IIT IZ TEST  ON 27.08.2017 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (136) M-RANK PHY   (136) P-RANK CHE    (136) C-RANK TOT (408) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA     102 4 127 3 96 53 325 3
2 1344763 SAKSHAM SONI        62 124 108 45 60 492 230 108
3 1202859 SANCHIT TRIVEDI  35 748 104 57 57 575 196 241
4 1190504 AKHIL JAIN          57 180 83 226 49 785 189 277
5 1187106 KUNAL GUPTA      33 826 83 226 51 731 167 436
6 1009312 PANKIL KALRA     37 673 102 71 21 1616 160 504
7 1189095 DEBRAJ GHOSH     45 415 72 394 37 1206 154 566
8 1174589 SOUMIK LAIK         25 1175 73 369 40 1106 138 757
9 1189124 SOURADIP MANDAL  51 277 53 827 25 1539 129 858
10 1229793 ACHAL KUMAR JHA     25 1175 76 318 23 1578 124 943
11 1189642 KAIMAN YADAV     46 388 48 964 28 1447 122 964
12 1241264 GARVIT GALGAT    52 261 27 1474 42 1028 121 979
13 1248413 ANUSH AGGARWAL      21 1355 57 721 39 1135 117 1043
14 1176720 SUSHANT DEV      19 1446 53 827 44 965 116 1054
15 1189962 SARTHAK DIMRI    26 1120 64 563 24 1560 114 1084
16 1189530 HARDIK SINGH        35 748 57 721 21 1616 113 1096
17 1181711 ANKUSH KHANNA       42 487 33 1345 37 1206 112 1107
18 1201269 ABHISHEKSHARMA   22 1303 63 580 25 1539 110 1138
19 1389924 RAHUL VYAS          19 1446 61 625 27 1482 107 1177
20 1181297 VANSH MISHRA        17 1512 71 407 18 1667 106 1192
21 1445839 MANSI SINGH         8 1692 54 801 41 1071 103 1227
22 1445644 NIDHI MISHRA        24 1211 27 1474 45 918 96 1315
23 1252655 ATUL ANAND JEE      25 1175 36 1269 35 1273 96 1315
24 1285992 KUNAL MEHTA         17 1512 43 1084 34 1303 94 1345
25 1232665 JYOTI               37 673 30 1410 25 1539 92 1368
26 1194561 SUMIT SINGH         24 1211 28 1454 36 1238 88 1425
27 1181286 NEHA YADAV       30 938 35 1293 23 1578 88 1425
28 1176089 ISHAAN TIKU         12 1635 42 1112 32 1353 86 1450
29 1179293 SAMRIDHI SHARMA     24 1211 17 1643 44 965 85 1463
30 1230377 RISHABH             17 1512 28 1454 31 1368 76 1542
31 1252658 PRIYANSHI           11 1659 21 1586 38 1168 70 1587
32 1255101 AMRITESH ALOK       11 1659 19 1620 26 1508 56 1668
33 1189749 ANMOL CHHETRI       8 1692 20 1612 26 1508 54 1688
34 1255432 VIKASH SINGH        12 1635 4 1728 36 1238 52 1695