PASS NEET (NEET MODEL) ON 18.09.2017 RESULT (ATTENDED :240)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PASS NEET  (NEET MODEL) ON 18.09.2017 RESULT  (ATTENDED :240)
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) ZRANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1445423 ANUSHREE SHARMA           146 8 137 8 129 5 153 1 565 3
2 1438614 AKSHARA V.R               166 1 144 4 90 35 134 6 534 5
3 1439315 SAURAV SINGH KHATI        156 4 151 2 92 32 118 14 517 7
4 1438343 BHARTI TANWAR             136 12 127 18 119 8 108 21 490 10
5 1408820 KOMAL SHORAIN             152 5 113 40 79 42 95 34 439 18
6 1443474 KESHAV                    130 20 120 30 51 79 99 27 400 29
7 1440420 NIKITA B SONAWANE         110 46 136 10 34 120 109 19 389 35
8 1441030 MUSKAM AGGARWAL           91 71 117 33 107 16 74 69 389 35
9 1446192 RACHNA                    111 43 103 58 80 40 88 40 382 39
10 1445770 PRIYANSHA TIWARI          84 83 101 68 94 30 66 82 345 49
11 1407942 SANGEETA KUMARI           66 116 91 96 69 50 115 16 341 51
12 1446749 VIVEK SHARMA              105 57 89 105 68 54 54 97 316 62
13 1447354 ANKITA RAI                82 89 112 42 72 48 46 116 312 65
14 1448717 RASHIKA                   74 101 91 96 48 83 98 29 311 67
15 1431448 VIDISHA SHARMA            118 35 83 116 7 212 103 24 311 67
16 1448236 ANAND BOUDH               116 38 125 23 22 155 38 137 301 72
17 1447984 ANIL KUMAR                65 117 102 64 59 67 71 73 297 76
18 1433549 HEMANT DAYMA              88 75 86 108 52 78 70 75 296 77
19 1447498 SOMYA JEET                61 127 106 51 63 63 63 87 293 82
20 1420117 PRATIKSHA DUBEY           131 17 74 140 19 163 30 160 254 105
21 1446241 SRISHTI MEENA             110 46 33 218 12 193 76 64 231 117
22 1432371 NAMITA KUMARI             85 79 81 124 23 151 37 140 226 120
23 1435993 HARSH JOON                84 83 70 154 30 127 20 187 204 140
24 1441412 B.ANIL KUMAR              59 133 82 119 25 144 30 160 196 148
25 1445135 APARNA SINGH              32 196 80 127 25 144 34 151 171 164
26 1444512 PRIYANKA                  46 166 61 179 24 149 36 142 167 167
27 1447807 AYUSH KATARIA             20 217 81 124 33 122 7 226 141 185
28 1448739 ABHISHEK KUMAR SINGH      22 214 59 181 26 140 23 182 130 193
29 1448350 SAKSHI RAI                20 217 68 159 3 223 12 213 103 210
30 1444365 ANAMIKA SHARMA            10 235 30 227 16 178 28 170 84 222
31 1445144 ANJALI RAI                19 218 8 240 7 212 25 177 59 234