(MAINS) XII PASS IIT TEST ON 02.09.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAINS) XII PASS IIT TEST  ON 02.09.2017 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1432632 KAPIL DEV SHARMA                    70 18 115 10 77 119 262 18
2 1446952 KARTIKEY GOEL                       26 198 98 54 91 45 215 61
3 1442907 ANKIT YADAV                         55 45 88 92 70 164 213 67
4 1443771 NAVPREETI KAUR                      31 153 94 67 85 71 210 73
5 1437240 AYUSH JHA                           50 53 65 225 90 49 205 84
6 1398387 PUNEET KUMAR                        41 84 110 21 54 268 205 84
7 1428672 NIKHIL KUMAR                        59 35 64 229 79 105 202 88
8 1421371 SHIVAM BURNWAL                      40 93 98 54 61 232 199 94
9 1439554 RAHUL GAUR                          40 93 110 21 48 309 198 98
10 1434181 ABHISHEK JHA                        43 71 81 129 65 204 189 114
11 1412086 RUDRANSH PATHAK                     28 175 88 92 70 164 186 120
12 1429130 ADITYA NATH THAKUR                  41 84 88 92 57 250 186 120
13 1439650 ABHISHEK KUMAR                      70 18 72 176 40 345 182 129
14 1440368 BAJRANG BHUSHAN                     24 220 81 129 69 168 174 151
15 1420136 KARMBIR                             41 84 76 157 50 296 167 167
16 1443456 PRAFFUL MALKOTI                     23 233 61 250 77 119 161 186
17 1442415 APAAR BHATNAGAR                     19 281 71 183 71 157 161 186
18 1436429 SOMANSHU YADAV                      36 124 84 116 37 363 157 191
19 1446158 NILAY PAL                           3 450 79 143 65 204 147 223
20 1420102 VAIBHAVI PATHAK                     5 434 70 194 72 144 147 223
21 1424956 SHUBHAM GUPTA                       19 281 61 250 66 190 146 226
22 1441026 SIDDHARTH ARORA                     37 116 60 257 45 322 142 236
23 1446935 VIVEK KUMAR RAI                     37 116 39 381 61 232 137 265
24 1444811 PRIYA CHATURVEDI                    10 402 65 225 62 224 137 265
25 1446236 VISHNU KUMAR SHARMA                 22 241 86 101 23 414 131 278
26 1438412 MANISH RAJ                          15 347 110 21 2 462 127 288
27 1440771 ABHISHEK KUMAR                      16 325 80 138 26 404 122 301
28 1441459 SAKET SRIVASTAVA                    15 347 58 268 48 309 121 303
29 1442255 HRIRHIK                             27 188 39 381 50 296 116 320
30 1446052 YASH SHARMA                         14 356 78 150 23 414 115 322
31 1441450 ANSHUL KUMAR SINGH                  15 347 62 241 37 363 114 325
32 1439613 SUMIT KUMAR                         19 281 52 314 37 363 108 345
33 1430603 SAMDARSHI KUMAR JHA                 4 442 95 64 9 457 108 345
34 1446304 AAKASH PANDEY                       19 281 35 395 51 287 105 352
35 1447172 ANURAG NAUGAIN                      12 375 53 308 40 345 105 352
36 1441031 CHIRAG JAIN                         4 442 49 326 49 300 102 360
37 1447347 KAMAL SHOKEEN                       10 402 46 348 45 322 101 363
38 1443937 SONAM KUMARI                        8 417 42 365 48 309 98 370
39 1432380 AMARJEET KUMAR                      17 312 51 316 25 407 93 379
40 1409757 SAGAR KUMAR                         16 325 50 319 25 407 91 384
41 1400774 JATIN SAINI                         25 209 44 356 17 430 86 392
42 1446950 AMAN RAJ                            20 263 43 361 19 427 82 403
43 1447294 NISHANT PATHAK                      6 427 37 385 38 357 81 406
44 1446904 SUNIL                               5 434 20 435 56 253 81 406
45 1436438 SOMAN YADAV                         10 402 45 352 24 411 79 409
46 1441431 VIJAY YADAV                         11 391 52 314 15 438 78 411
47 1430591 MALKIT KUMAR                        15 347 49 326 11 452 75 416
48 1442696 SNEHA SINGH                         4 442 33 401 35 377 72 424
49 1439243 AWNEESH JHA                         25 209 15 446 20 422 60 437
50 1444429 ANAND LAL DUBEY                     33 141 4 459 21 420 58 440
51 1441456 SACHIN DHAMA                        16 325 35 395 7 458 58 440
52 1445900 BHARAT GOMA                         4 442 24 420 13 443 41 452
53 1440783 ANUBHAV MUDGAL                      9 407 6 457 24 411 39 453
54 1445775 VASU SHARMA                         11 391 9 453 15 438 35 457