(MAINS) XI IIT NIZ TEST ON 01.09.2017 RESULT

NARAYANA IIT/NEET ACADEMY - DWARKA
(MAINS) XI IIT NIZ TEST  ON 01.09.2017 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1390079 PARTH SANJEEV MENGHAL               24 1714 23 5607 80 439 127 1084
2 1333811 DEV PARASHAR                        18 2751 9 7472 87 261 114 1696
3 1354799 RAMANAND KUMAR GIRI                 16 3180 14 6947 72 777 102 2403
4 1369570 SAHIL YADAV                         3 6781 15 6823 65 1187 83 3850
5 1397192 KUNAL RAI                           4 6519 -3 8180 73 725 74 4562
6 1381837 GUDDU KUMAR                         3 6781 17 6568 46 2855 66 5194
7 1381846 ADITYA KUMAR                        4 6519 9 7472 46 2855 59 5745
8 1386108 DIVYANSH RASTOGI                    14 3677 2 7990 41 3497 57 5908
9 1350306 AMIT KUMAR                          10 4759 34 3438 11 7429 55 6073
10 1352437 MAYANK RANJAN                       0 7462 28 4619 21 6223 49 6515
11 1389207 ADARSH KUMAR RAI                    11 4450 -2 8157 37 4037 46 6696
12 1387483 ABHINAV SINHA                       0 7462 13 7039 28 5251 41 6992
13 1333474 UTKARSH                             9 5033 -2 8157 33 4581 40 7071
14 1391397 MANISH PRASAD                       13 3931 -2 8157 29 5114 40 7071
15 1356442 MD.SAIFULLAH KAUSAR                 5 6198 1 8041 31 4835 37 7225
16 1383074 SAHIL NEGI                          11 4450 8 7566 16 6859 35 7312
17 1353066 DAMINI RAJPUT                       0 7462 10 7358 25 5692 35 7312
18 1346356 SHIVANGI SINGH                      12 4169 -4 8201 26 5524 34 7354
19 1382259 MEET NAYAN                          4 6519 3 7934 23 5966 30 7519
20 1383323 KRUTIVAS PRADHAN                    8 5321 0 8092 18 6632 26 7673
21 1338943 AMAN KUMAR                          12 4169 -2 8157 15 6990 25 7729
22 1349661 SAKSHAM KAUSHIK                     -3 7933 -2 8157 30 4966 25 7729
23 1388940 ABHISHEK KUMAR                      1 7239 8 7566 15 6990 24 7766
24 1356451 DEVANSH SHARMA                      -1 7636 1 8041 20 6388 20 7890
25 1382525 KHUSHEE SAH                         3 6781 4 7863 12 7323 19 7923
26 1401563 SHRI HARSH VATSA                    3 6781 11 7248 5 7891 19 7923
27 1378386 KARAN SHARMA                        3 6781 5 7796 7 7768 15 8011
28 1334377 KSHITIJ                             0 7462 0 8092 12 7323 12 8055
29 1374154 POOJA DHAMI                         0 7462 -4 8201 9 7613 5 8145
30 1382860 SHRIHARSH GAUTAM                    3 6781 -1 8126 3 8011 5 8145