(MAIN) XII IIT IC ON 04.09.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAIN) XII IIT IC ON 04.09.2017 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1236408 SAGAR SRIVASTAVA                    59 247 62 84 45 87 166 70
2 1377739 INDRAKANTA DANA                     70 130 20 604 53 49 143 143
3 1310903 YAVIKA                              70 130 32 417 36 163 138 169
4 1303458 ABHINAV RAJ                         54 312 66 60 16 468 136 178
5 1276343 BHUPENDER                           86 33 26 517 19 421 131 200
6 1232657 SURAJ GUPTA                         83 47 29 470 13 520 125 232
7 1249657 LOKESH ROY                          64 193 39 311 22 364 125 232
8 1252376 ADITYA ANAL                         48 369 47 210 29 251 124 242
9 1212254 NISHANT RAJ                         50 350 50 179 21 381 121 255
10 1190500 RAHUL JAIN                          63 203 38 321 20 398 121 255
11 1301954 ANKIT RAJ                           70 130 34 390 13 520 117 282
12 1304708 CHIMANSHETTE NAVNEET 65 179 25 531 22 364 112 315
13 1433458 TEJESH SIGHADIA                     64 193 38 321 5 713 107 344
14 1302563 PARAS KUMAR MEENA                   66 164 16 658 23 343 105 356
15 1253595 RAHUL KUMAR                         66 164 4 810 31 226 101 381
16 1253906 RAJ KAMAL                           44 438 35 374 22 364 101 381
17 1309991 PULKIT SINGH SINGARIA               35 550 65 69 0 847 100 394
18 1286625 AMAN YADAV                          46 403 19 621 30 239 95 418
19 1233152 VIKASH KUMAR THAKUR                 68 152 6 786 19 421 93 434
20 1194919 SHIVANI                             42 466 25 531 25 305 92 441
21 1237817 SWADEEP GAUTAM                      50 350 26 517 15 482 91 448
22 1234815 DEV RISHI                           51 339 19 621 21 381 91 448
23 1228720 MILAN KUMAR                         65 179 13 701 10 600 88 471
24 1201275 PUSHKAR                             52 327 27 496 9 619 88 471
25 1239608 SAURABH SINGH DHAMI                 79 78 -3 891 11 574 87 477
26 1218452 MANJEET SHARMA                      62 215 13 701 11 574 86 485
27 1295488 HIMANSHU CHOUDHARY                  54 312 19 621 11 574 84 496
28 1260536 SUMIT PRAKSH                        57 268 8 762 18 437 83 500
29 1233954 SHASHANK KESARWANI                  45 424 14 687 22 364 81 514
30 1233896 SHIKHAR KUMAR YADAV                 68 152 2 843 11 574 81 514
31 1254570 ABHISHEK KUMAR YADAV                45 424 19 621 16 468 80 529
32 1221979 PRIYANSH SINGH                      41 474 33 405 3 754 77 547
33 1235357 PRAGYAN SINGH                       41 474 12 715 22 364 75 560
34 1258555 KALI KISHAN TIWARI                  50 350 2 843 23 343 75 560
35 1229259 MOHIT                               52 327 19 621 3 754 74 569
36 1302638 SAURABH SWARAJ                      46 403 14 687 10 600 70 591
37 1248501 RISHIKESH SINGH                     58 259 1 850 10 600 69 599
38 1382782 MANAV JAIN                          23 696 39 311 7 664 69 599
39 1252370 ADARSH JAISWAL                      54 312 7 772 7 664 68 609
40 1231823 ANURAG                              54 312 2 843 11 574 67 615
41 1299422 RAJNISH RANJAN                      54 312 4 810 9 619 67 615
42 1176593 CHIRAG MAHAJAN                      41 474 22 579 3 754 66 620
43 1233078 TUSHAR GUSIAN                       55 294 3 828 7 664 65 629
44 1297240 AYUSH KUMAR                         59 247 -6 904 10 600 63 638
45 1252664 ARJUN TOMAR                         52 327 0 871 10 600 62 645
46 1382235 MOHIT MISHRA                        25 672 11 727 24 320 60 661
47 1220774 SOMENDRA TIWARI                     34 569 15 667 6 688 55 694
48 1370889 PRIYANKA TYAGI                      40 490 2 843 11 574 53 704
49 1382247 SHANTANU DIXIT                      9 824 19 621 24 320 52 714
50 1303628 ANKIT KUMAR TIWARI                  43 453 12 715 -4 893 51 718
51 1440777 RAVI KUMAR VERMA                    9 824 30 458 12 538 51 718
52 1211034 SHIVAM BHARDWAJ                     50 350 0 871 0 847 50 725
53 1207284 AKASH PUSHKAR                       32 596 13 701 -3 884 42 770
54 1388376 SAHIL                               18 743 7 772 16 468 41 775
55 1309900 REEYA MISHRA                        35 550 -4 896 4 734 35 796
56 1296127 CHIRAG CHATURVEDI                   33 574 0 871 0 847 33 802
57 1305109 RADHESHYAM TIWARI                   19 736 3 828 6 688 28 827
58 1303846 NIKHIL SHARMA                       22 705 -1 882 -2 872 19 857