IX FOUNDATION - 24.09.2017 RESULT (ATTENDED :226)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
IX FOUNDATION  - 24.09.2017 RESULT  (ATTENDED :226)
SNO ADMNO STUDENT NAME MAT (32) RANK MATH (96) RANK BIO    (44) RANK PHY    (44) RANK CHE    (44) RANK TOT (260) T-RANK
1 1360601 PRANAV KUMAR MISHRA                 12 147 1 224 -2 201 8 176 11 203 30 218
2 1349656 CHETAN SHARMA                       22 38 88 13 -5 217 40 4 39 26 184 7
3 1374134 RIYA MITTAL                         22 38 91 11 10 82 18 91 39 26 180 10
4 1330170 NEELESH PRATAP MISHRA               22 38 92 5 -5 217 40 4 26 102 175 12
5 1440961 KARTIKEYA SINGH                     22 38 75 28 17 24 25 42 33 55 172 13
6 1344243 MANOJ KUMAR                         17 88 73 34 5 126 34 15 39 26 168 18
7 1336066 G.MANMOHIT MAHADEV                  17 88 79 22 -1 181 24 51 21 143 140 48
8 1343509 AMAR PRASAD                         12 147 57 81 -2 201 34 15 34 53 135 52
9 1350564 AMAN SHARMA                         12 147 22 179 13 51 40 4 39 26 126 68
10 1374199 SANIA KATARIA                       19 42 51 97 15 33 14 120 25 109 124 71
11 1445299 VINAYAK ANAND                       17 88 44 120 20 10 21 69 16 178 118 79
12 1325424 ROHAN SUTRADHAR                     12 147 47 112 21 8 -2 220 34 53 112 93
13 1350551 AADITYA SINGH                       7 188 35 146 6 116 29 28 29 87 106 107
14 1172397 ANIKET CHATTOPADHYAY                12 147 35 146 6 116 25 42 27 92 105 110
15 1340065 ARNAV PANDEY                        17 88 58 76 3 154 5 196 19 155 102 117
16 1395813 VATSAL  SINGH                       12 147 21 181 3 154 21 69 44 16 101 120
17 1355803 HIYA JOSHI                          3 203 25 172 20 10 24 51 26 102 98 125
18 1407272 LAKSHAY YADAV                       2 218 35 146 12 62 24 51 24 118 97 127
19 1330972 HARIKESH RANJAN SINHA               13 111 36 139 13 51 5 196 24 118 91 142
20 1358265 NIKHIL KUMAR SINGH                  23 12 20 186 2 157 13 134 31 66 89 144
21 1405868 HRSH DHINGRA                        12 147 35 146 3 154 19 83 19 155 88 147
22 1341177 SHLOK PANDEY                        12 147 12 207 7 106 24 51 26 102 81 158
23 1447175 JAYANT SAINI                        22 38 45 118 3 154 3 207 8 211 81 158
24 1377882 MEDHA VATSAL                        17 88 35 146 11 77 -1 217 16 178 78 164
25 1446240 ANSHIKA SARKAR                      17 88 11 209 3 154 10 162 34 53 75 175
26 1380302 PRINCE KUMAR                        15 90 20 186 4 137 14 120 13 189 66 184
27 1330957 P.BHARAT NAG                        2 218 20 186 2 157 11 157 31 66 66 184
28 1330168 AADARSH PRATAP MISHRA               2 218 22 179 10 82 14 120 16 178 64 189
29 1336046 PRAKHAR GOHIL                       18 51 36 139 -2 201 -4 225 8 211 56 197
30 1412172 PRATISHTHA SRIVASTAVA               3 203 19 192 1 165 6 190 21 143 50 201
31 1330978 ANUSHKA PANDEY                      -2 225 12 207 0 171 11 157 27 92 48 205
32 1338286 AKSHAT KANSAL                       4 196 29 163 5 126 -4 225 14 184 48 205
33 1445293 PRIYAVART KAUSHIK                   8 168 8 213 -3 207 13 134 19 155 45 211
34 1330983 PRAGATI CHAND                       7 188 10 211 9 86 2 211 17 163 45 211
35 1361842 SRISHTI SHARMA                      7 188 -1 225 16 30 1 212 19 155 42 212
36 1445477 DIVYANSHU CHAUBEY                   12 147 16 201 1 165 -5 227 4 217 28 219
37 1415014 RIPU THE AMAN                       0 221 -2 227 12 62 5 196 -1 223 14 227