IX FOUNDATION - 10.09.2017 RESULT (ATTENDED :249)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
IX FOUNDATION  - 10.09.2017 RESULT  (ATTENDED :249)
SNO ADMNO STUDENT NAME MAT (32) RANK MATH (96) RANK BIO    (44) RANK PHY    (44) RANK CHE    (44) RANK TOT (260) T-RANK
1 1374134 RIYA MITTAL                         28 19 96 14 22 94 38 25 36 47 220 17
2 1172397 ANIKET CHATTOPADHYAY                22 110 91 26 29 42 29 80 36 47 207 23
3 1363492 AYUSHI NEHRA                        27 48 74 77 39 19 33 58 27 90 200 31
4 1338288 ARYAN CHUG                          27 48 96 14 29 42 26 104 21 138 199 33
5 1389267 YUG  SHARMA                         27 48 91 26 21 115 29 80 30 78 198 36
6 1345204 BHAVYA GOYAL                        28 19 78 64 34 21 23 134 35 49 198 36
7 1336066 G.MANMOHIT MAHADEV                  22 110 86 40 31 26 23 134 12 180 174 69
8 1375866 KHUSHANK GALGAT                     18 121 78 64 23 82 24 116 31 76 174 69
9 1344243 MANOJ KUMAR                         22 110 74 77 25 59 23 134 26 114 170 72
10 1358028 RAJEEV LOCHAN MUDULI                22 110 86 40 16 172 16 188 26 114 166 79
11 1445299 VINAYAK ANAND                       22 110 54 135 26 52 35 39 23 121 160 85
12 1440961 KARTIKEYA SINGH                     27 48 75 73 21 115 8 227 26 114 157 93
13 1330168 AADARSH PRATAP MISHRA               17 170 60 117 30 31 27 97 18 145 152 101
14 1331081 SAKSHAM MISHRA                      22 110 50 152 16 172 39 20 23 121 150 105
15 1358265 NIKHIL KUMAR SINGH                  17 170 64 102 30 31 24 116 12 180 147 110
16 1336046 PRAKHAR GOHIL                       22 110 47 172 30 31 17 181 30 78 146 111
17 1338487 SHATAKSHI                           9 225 56 126 35 20 17 181 27 90 144 113
18 1366632 NEERAV ATRI                         17 170 71 82 24 75 8 227 13 172 133 133
19 1374199 SANIA KATARIA                       15 173 32 213 29 42 24 116 28 86 128 141
20 1340065 ARNAV PANDEY                        8 228 68 88 22 94 20 159 8 208 126 145
21 1439601 NIKITA                              18 121 60 117 19 133 24 116 4 222 125 150
22 1343509 AMAR PRASAD                         17 170 70 84 18 147 22 143 -2 237 125 150
23 1447175 JAYANT SAINI                        27 48 46 175 8 230 29 80 13 172 123 153
24 1350551 AADITYA SINGH                       17 170 45 178 21 115 16 188 23 121 122 155
25 1386179 PRATAKSHYA SHARMA                   22 110 45 178 16 172 29 80 6 215 118 163
26 1360601 PRANAV KUMAR MISHRA                 27 48 54 135 16 172 3 238 8 208 108 178
27 1330972 HARIKESH RANJAN SINHA               17 170 46 175 8 230 6 231 21 138 98 191
28 1330170 NEELESH PRATAP MISHRA               22 110 55 131 11 214 16 188 -7 249 97 193
29 1441230 ASHRITA SRIVALLI PADMASOLALA        23 59 34 203 -4 249 23 134 20 139 96 196
30 1372692 SOUMYA MADESHIA                     17 170 32 213 8 230 16 188 21 138 94 198
31 1445293 PRIYAVART KAUSHIK                   2 248 50 152 12 203 25 107 4 222 93 201
32 1372017 SIDDHANT MISHRA                     22 110 36 197 3 243 21 155 11 196 93 201
33 1380302 PRINCE KUMAR                        15 173 44 181 6 239 4 234 8 208 77 216
34 1361842 SRISHTI SHARMA                      12 215 14 239 24 75 13 208 6 215 69 226
35 1446921 PRAAVEER SINGH KALIYAR              17 170 5 248 16 172 22 143 5 218 65 228
36 1338251 ASHISH JHA                          17 170 32 213 16 172 1 243 -2 237 64 229
37 1330957 P.BHARAT NAG                        12 215 6 246 26 52 15 193 2 232 61 233
38 1330983 PRAGATI CHAND                       8 228 11 244 14 190 23 134 4 222 60 235
39 1344882 SAHIL SINGH                         23 59 12 241 7 235 -2 249 15 161 55 240
40 1377691 SWATI RAI                           17 170 16 237 6 239 13 208 -10 251 42 247
41 1405298 DEVRAJ                              -1 251 8 245 -10 251 -5 250 3 230 -5 250