(EAMCET) XII PASS IIT TEST ON 16.09.2017 RESULT (ATTENDED :680)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(EAMCET) XII PASS IIT TEST  ON 16.09.2017 RESULT  (ATTENDED :680)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (80) M-RANK PHY   (40) P-RANK CHE    (40) C-RANK TOT (160) T-RANK
1 1439593 JYOTIRADITYA                        41 131 36 6 32 106 109 30
2 1442266 ARJUN LAKHERA                       38 187 33 15 32 106 103 51
3 1421371 SHIVAM BURNWAL                      42 115 25 113 29 206 96 83
4 1443975 SURYA VARDWAN                       35 257 29 57 30 168 94 95
5 1420136 KARMBIR                             44 92 24 129 23 414 91 120
6 1438972 SIDDHARTH                           30 398 36 6 19 507 85 172
7 1428672 NIKHIL KUMAR                        35 257 21 199 27 271 83 195
8 1412086 RUDRANSH PATHAK                     31 367 24 129 26 302 81 215
9 1429130 ADITYA NATH THAKUR                  31 367 27 82 21 468 79 244
10 1442255 HRIRHIK                             40 150 13 483 26 302 79 244
11 1439650 ABHISHEK KUMAR                      36 230 20 232 22 433 78 259
12 1413471 MEGHA SHARMA                        30 398 18 291 28 236 76 283
13 1434181 ABHISHEK JHA                        38 187 18 291 20 489 76 283
14 1434163 SUMIT KUMAR R                       30 398 20 232 25 340 75 296
15 1433671 TRIPTI SHIVA                        28 448 18 291 26 302 72 341
16 1424956 SHUBHAM GUPTA                       29 427 26 92 17 557 72 341
17 1432632 KAPIL DEV SHARMA                    12 642 36 6 23 414 71 356
18 1439637 SUDHANSHU SINGH                     29 427 20 232 21 468 70 372
19 1388905 KANHAIYA KUMAR                      31 367 14 445 24 377 69 385
20 1398387 PUNEET KUMAR                        18 616 30 47 21 468 69 385
21 1433308 AMAN TIWARI                         22 561 27 82 16 584 65 431
22 1447505 SHUBHAM SINGH                       27 470 16 359 22 433 65 431
23 1420102 VAIBHAVI PATHAK                     22 561 15 404 26 302 63 455
24 1436429 SOMANSHU YADAV                      23 543 22 177 14 602 59 508
25 1439613 SUMIT KUMAR                         22 561 18 291 18 532 58 516
26 1440771 ABHISHEK KUMAR                      20 586 18 291 17 557 55 538
27 1440386 YASHASVI SINGH                      16 625 20 232 18 532 54 545
28 1400774 JATIN SAINI                         18 616 17 326 19 507 54 545
29 1439567 SHALU RAWAT                         18 616 6 651 28 236 52 563
30 1430233 YASHI SRIVASTAVA                    27 470 8 634 15 589 50 580
31 1438595 SHUBHAM DOGRA                       20 586 16 359 14 602 50 580
32 1436438 SOMAN YADAV                         17 621 17 326 13 619 47 599
33 1416662 DEEPANKUR                           11 645 19 259 13 619 43 619
34 1439554 RAHUL GAUR                          15 631 16 359 12 632 43 619
35 1430591 MALKIT KUMAR                        0 658 22 177 20 489 42 622
36 1438412 MANISH RAJ                          18 616 7 646 15 589 40 628
37 1433322 PADMADHAR TIWARI                    5 651 10 591 18 532 33 634
38 1438414 LAIK SINGH                          20 586 1 658 0 658 21 639