(ADV) XII PASS - LJ IIT TEST ON 04.09.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(ADV) XII PASS - LJ IIT TEST  ON 04.09.2017 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (62) M-RANK PHY   (62) P-RANK CHE    (62) C-RANK TOT (186) T-RANK
1 1439593 JYOTIRADITYA                             50 3 53 11 17 211 120 15
2 1421371 SHIVAM BURNWAL                           30 101 50 19 25 82 105 37
3 1438972 SIDDHARTH                                39 45 53 11 10 374 102 43
4 1430603 SAMDARSHI KUMAR JHA                      29 110 50 19 21 141 100 48
5 1432632 KAPIL DEV SHARMA                         42 29 49 24 6 446 97 56
6 1439650 ABHISHEK KUMAR                           45 19 34 133 11 345 90 87
7 1412086 RUDRANSH PATHAK                          27 144 40 85 22 128 89 96
8 1443771 NAVPREETI KAUR                           15 365 45 43 29 36 89 96
9 1413471 MEGHA SHARMA                             24 197 46 37 19 169 89 96
10 1439546 SOUMYA SHOBHANA                          28 128 39 92 22 128 89 96
11 1442266 ARJUN LAKHERA                            35 62 40 85 14 287 89 96
12 1446346 PRAKASH KUMAR DUBEY                      21 255 37 108 23 111 81 118
13 1437240 AYUSH JHA                                32 82 26 226 21 141 79 134
14 1428672 NIKHIL KUMAR                             31 91 23 274 25 82 79 134
15 1440641 VISHAL MISHRA                            33 78 29 191 15 257 77 145
16 1440368 BAJRANG BHUSHAN                          26 164 29 191 22 128 77 145
17 1446952 KARTIKEY GOEL                            19 290 31 168 27 59 77 145
18 1442331 THANGSON TAWMBING                        18 308 30 181 27 59 75 151
19 1442907 ANKIT YADAV                              19 290 39 92 15 257 73 158
20 1441459 SAKET SRIVASTAVA                         14 381 40 85 19 169 73 158
21 1446236 VISHNU KUMAR SHARMA                      21 255 35 127 15 257 71 171
22 1420136 KARMBIR                                  27 144 44 50 -1 529 70 180
23 1445412 AMAN CHAUDHARY                           25 182 30 181 14 287 69 188
24 1439554 RAHUL GAUR                               19 290 32 154 17 211 68 193
25 1441450 ANSHUL KUMAR SINGH                       14 381 32 154 20 160 66 203
26 1438412 MANISH RAJ                               20 273 33 141 6 446 59 253
27 1438414 LAIK SINGH                               20 273 25 241 13 305 58 259
28 1441026 SIDDHARTH ARORA                          25 182 15 377 15 257 55 283
29 1436429 SOMANSHU YADAV                           25 182 26 226 3 486 54 292
30 1442255 HRIRHIK                                  17 323 25 241 10 374 52 303
31 1434181 ABHISHEK JHA                             31 91 14 390 5 457 50 320
32 1434163 SUMIT KUMAR R                            6 512 18 342 23 111 47 340
33 1446904 SUNIL                                    13 397 18 342 14 287 45 350
34 1446158 NILAY PAL                                4 531 22 284 16 228 42 370
35 1442415 APAAR BHATNAGAR                          10 454 22 284 7 421 39 387
36 1447294 NISHANT PATHAK                           21 255 11 432 6 446 38 396
37 1387384 KAPIL                                    10 454 16 364 12 330 38 396
38 1433671 TRIPTI SHIVA                             8 480 11 432 19 169 38 396
39 1436438 SOMAN YADAV                              15 365 24 263 -1 529 38 396
40 1433308 AMAN TIWARI                              7 501 15 377 15 257 37 406
41 1439567 SHALU RAWAT                              5 521 24 263 8 400 37 406
42 1447172 ANURAG NAUGAIN                           6 512 13 405 16 228 35 419
43 1444429 ANAND LAL DUBEY                          11 441 12 419 12 330 35 419
44 1446935 VIVEK KUMAR RAI                          12 419 9 463 12 330 33 430
45 1409757 SAGAR KUMAR                              15 365 18 342 0 520 33 430
46 1441456 SACHIN DHAMA                             4 531 17 354 7 421 28 459
47 1443456 PRAFFUL MALKOTI                          18 308 3 522 3 486 24 480
48 1446052 YASH SHARMA                              11 441 3 522 6 446 20 503
49 1433322 PADMADHAR TIWARI                         7 501 4 510 0 520 11 534