(ADV) XI IIT IZ TEST ON 04.09.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(ADV) XI IIT IZ TEST  ON 04.09.2017 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (88) M-RANK PHY   (88) P-RANK CHE    (88) C-RANK TOT (264) T-RANK
1 1425762 SATYAM                                   26 173 66 5 36 250 128 34
2 1324394 RITIK RAJ                                28 132 36 167 44 123 108 88
3 1370901 MOHIT YADAV                              14 793 12 1205 36 250 62 461
4 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH                      18 487 34 199 10 1666 62 461
5 1434557 RITEK SAXENA                             8 1381 14 1050 34 304 56 576
6 1010441 PRINCE SINGH                             16 646 18 760 18 1181 52 664
7 1350304 PRIYANSH KUMAR                           12 986 20 641 18 1181 50 701
8 1333293 AKARSH REDDY.T                           16 646 24 455 10 1666 50 701
9 1376925 ASHISH MAURYA                            14 793 10 1346 24 717 48 735
10 1383108 ANEESH YADAV                             8 1381 20 641 18 1181 46 789
11 1378493 BHANU PRATAP SINGH                       14 793 12 1205 18 1181 44 851
12 1376994 VAISHNAVI SINGH                          8 1381 16 916 18 1181 42 901
13 1371780 PANKHUR NEGI                             8 1381 14 1050 20 1026 42 901
14 1338280 CHARITRA                                 8 1381 16 916 16 1324 40 957
15 1373353 HRITIK KUMAR                             4 1635 14 1050 22 850 40 957
16 1380934 SHUBHAM KUMAR                            8 1381 12 1205 20 1026 40 957
17 1333216 SUJYOTI JHA                              12 986 8 1512 20 1026 40 957
18 1380856 JATIN CHAUHAN                            6 1498 12 1205 20 1026 38 1012
19 1336073 PRITTESH SINGH                           4 1635 16 916 16 1324 36 1061
20 1344781 TUSHAR KHANDURI                          20 393 4 1714 12 1584 36 1061
21 1352286 NIDHI                                    8 1381 14 1050 14 1473 36 1061
22 1338092 YASHASVA LONKAR                          8 1381 6 1609 20 1026 34 1103
23 1349747 SAM SONDHI                               10 1149 10 1346 14 1473 34 1103
24 1374808 HARSHITA                                 6 1498 8 1512 20 1026 34 1103
25 1374189 CHIRAG VASHISHT                          14 793 8 1512 12 1584 34 1103
26 1361803 ASHISH KUMAR                             8 1381 10 1346 16 1324 34 1103
27 1372298 SURAJ SINGH                              2 1717 20 641 10 1666 32 1148
28 1355071 KSHITIZE MANGLA                          8 1381 4 1714 16 1324 28 1209
29 1353070 DEVANSHU RAJPUT                          4 1635 2 1757 20 1026 26 1234
30 1212194 HARSHIT SRIVASTAVA                       4 1635 2 1757 20 1026 26 1234
31 1334618 JATIN                                    6 1498 4 1714 14 1473 24 1262
32 1381079 ABHISHEK SHARMA                          8 1381 6 1609 10 1666 24 1262
33 1384683 KUMAR SHUBHAM                            0 1757 6 1609 12 1584 18 1312
34 1330998 ASHWANI TANWAR                           -4 1783 6 1609 12 1584 14 1326
35 1324379 ROHAN KUMAR JHA                          -2 1773 4 1714 6 1747 8 1338
36 1389644 ANURANJAN KESHAV                         0 1757 -2 1789 8 1705 6 1341
37 1402919 RITICK ROUSHAN                           6 1498 -12 1792 6 1747 0 1345
38 1340963 AAKANSHA KUMARI                          -10 1791 2 1757 2 1781 -6 1347