XII PMT IC (NEET MODEL) ON 21.08.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
XII PMT IC (NEET MODEL) ON 21.08.2017 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1222498 PIYUSH TYAGI                        128 75 115 70 130 8 145 4 518 7
2 1208624 SUPRABHA                            127 79 127 34 104 23 145 4 503 13
3 1389607 HARSHAL PANCHAL                     144 34 123 45 81 41 126 9 474 20
4 1237821 BITTU KUMAR                         115 109 97 120 126 10 135 7 473 22
5 1190848 ADARSH KUMAR MISHRA                 151 26 105 99 74 54 103 23 433 28
6 1183283 ABHISHEK AHLAWAT                    106 131 99 113 109 22 118 14 432 29
7 1185385 RAKSHA JOSHI                        140 47 123 45 37 128 113 17 413 39
8 1190849 PRATEEK KUMAR                       129 73 120 56 50 98 112 18 411 41
9 1190497 PARIDHI                             113 113 49 201 103 24 116 15 381 60
10 1330631 AYUSH KUMAR                         130 71 110 88 90 35 45 105 375 64
11 1189084 SYED RAYAAN HUSSAIN                 106 131 100 111 40 118 122 11 368 69
12 1233187 SIDDHARTH ARYAN SINGH               106 131 115 70 59 79 67 62 347 74
13 1253209 LATIKA SHARMA                       119 98 116 67 42 116 67 62 344 75
14 1279462 KHYATI SHARMA                       125 86 121 51 34 135 59 77 339 78
15 1239609 ANSHALIKA VERMA                     103 141 121 51 32 143 75 46 331 85
16 1267574 MAHIMA GRACE LAL                    103 141 116 67 52 93 46 98 317 92
17 1189402 ANJALI KUMARI                       140 47 92 137 29 147 56 84 317 92
18 1249942 NISHTHA DUBEY                       71 186 72 169 75 52 93 32 311 96
19 1181434 SHIVANI SINGH                       99 148 117 64 36 131 58 82 310 98
20 1238984 CHARU RAWAT                         104 138 80 157 36 131 61 68 281 116
21 1240462 SHREYA DUTTA                        118 100 122 48 18 183 20 150 278 119
22 1231015 DEEPSHIKHA VASHIST                  112 116 119 59 11 202 34 117 276 123
23 1198417 ANANDITA SINHA                      115 109 100 111 24 169 30 127 269 129
24 1248302 ANUJ YADAV                          102 142 90 141 42 116 31 124 265 132
25 1304147 ANJALI KUMARI                       109 121 95 128 24 169 32 120 260 137
26 1383824 ANKIT SINGH                         127 79 65 180 17 187 41 112 250 145
27 1242693 NIKHIL ANAND                        90 159 85 148 24 169 41 112 240 156
28 1304348 ABHISHEK KADIAN                     86 164 95 128 63 75 -10 221 234 161
29 1306108 AKANKSHA SHARMA                     58 199 88 142 28 153 60 72 234 161
30 1302922 BHAWNA SEHRAWAT                     105 134 86 145 16 192 15 161 222 168
31 1248105 VIDUSHI SABHARWAL                   81 173 93 135 4 217 44 106 222 168
32 1365672 ANUJ AGARWALA                       141 45 77 164 4 217 0 208 222 168
33 1264466 KRITI GARG                          115 109 53 197 18 183 31 124 217 171
34 1296043 VAIBHAV PANKAJ                      52 205 79 160 58 83 27 132 216 172
35 1188563 SHYAMA RANI                         66 189 56 191 39 121 38 113 199 178
36 1305379 MINZA AZIZ                          71 186 43 207 33 139 17 153 164 195
37 1373955 GAURAV GAHLOT                       45 208 50 199 20 174 30 127 145 199
38 1296055 PAYAL DUTTA                         57 201 18 215 38 122 22 145 135 202
39 1304354 SAKSHI PRAGAY                       58 199 44 205 1 220 31 124 134 204