X NTSE - 20.08.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
X NTSE - 20.08.2017 RESULT  
SNO ADMNO NAME MAT          25 Rank ENG           25 RANK MATHS     10 RANK BIO              7 RANK PHY             7 RANK CHE              6 RANK SST             20 RANK TOTAL     100 RANK
1 1290413 VIDHISHA MISHRA                     17 1 15 40 10 1 6 5 4 50 6 4 15 23 73 1
2 1182695 AAMOD KULKARNI                      12 9 18 10 5 38 4 29 6 7 3 30 18 4 66 2
3 1243975 KHUSHI JAIN                         13 5 14 51 7 12 5 13 5 22 6 4 15 23 65 4
4 1222413 YUKTI DAHIYA                        14 2 21 1 4 67 6 5 3 82 2 56 15 23 65 4
5 1228669 HRITIK SHOKEEN                      11 17 15 40 9 3 3 66 5 22 3 30 18 4 64 6
6 1230106 SAMARTH MUNZNI                      11 17 16 28 4 67 6 5 7 1 4 15 16 10 64 6
7 1341652 PALAK PRATEEK                       10 33 15 40 4 67 7 1 3 82 5 6 19 1 63 8
8 1177868 AYUSH ARYA                          11 17 19 2 4 67 5 13 5 22 2 56 15 23 61 12
9 1336057 ANJALI SINGH                        10 33 16 28 5 38 4 29 4 50 4 15 18 4 61 12
10 1189212 HIRANYAMAYA DASH                    9 47 16 28 8 7 3 66 4 50 4 15 17 5 61 12
11 1184933 JAHANVI TIWARI                      10 33 17 16 7 12 5 13 4 50 2 56 15 23 60 13
12 1187502 GURU VACHAN                         11 17 18 10 5 38 3 66 4 50 3 30 15 23 59 14
13 1331000 ASLESHA DE                          11 17 14 51 6 21 1 96 3 82 4 15 15 23 54 21
14 1184049 PRADYUMNA OJHA                      10 33 16 28 4 67 3 66 6 7 0 106 13 51 52 24
15 1177650 KARAN KUMAR BHAGAT                  12 9 15 40 4 67 2 83 3 82 1 88 14 37 51 26
16 1177539 DEEPTI GODARA                       6 81 16 28 4 67 4 29 2 93 2 56 13 51 47 39
17 1188875 YASH BHARTARI                       10 33 15 40 2 96 3 66 3 82 2 56 12 62 47 39
18 1361870 SHAURYA                             7 72 11 78 5 38 1 96 4 50 4 15 13 51 45 49
19 1379110 PANKAJ PANDEY                       8 56 8 96 9 3 3 66 4 50 4 15 8 88 44 55
20 1348120 D.R.HARSHITA                        9 47 14 51 5 38 2 83 3 82 2 56 9 84 44 55
21 1377388 SHUBHAM                             5 92 11 78 2 96 3 66 3 82 5 6 14 37 43 59
22 1383829 SHWETA                              10 33 11 78 3 83 2 83 3 82 1 88 12 62 42 63
23 1411802 NEELAM GUPTA                        6 81 9 91 4 67 3 66 3 82 3 30 13 51 41 67
24 1303529 ABHILASHA MISHRA                    7 72 12 67 5 38 3 66 1 102 0 106 10 78 38 78
25 1212184 SHIVAM TRIPATHI                     4 98 10 84 6 21 4 29 1 102 2 56 8 88 35 86
26 1227493 ROHIT YADAV                         6 81 10 84 2 96 1 96 4 50 1 88 9 84 33 91
27 1280944 JATIN SAGAR                         7 72 11 78 4 67 3 66 2 93 2 56 4 102 33 91
28 1233964 YASH DAYAL                          9 47 9 91 3 83 1 96 1 102 1 88 3 104 27 97
29 1382367 AMIT PAL                            7 72 11 78 3 83 2 83 0 106 0 106 4 102 27 97
30 1387441 KRISHNAPAL 3 103 2 105 6 21 6 5 1 102 1 88 7 94 26 101
31 1308892 NITISH KUMAR                        6 81 9 91 4 67 0 106 2 93 1 88 4 102 26 101
32 1227516 ADITYA RANJAN                       3 103 7 99 2 96 2 83 0 106 3 30 6 97 23 103