X NTSE - 06.08.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
X NTSE - 06.08.2017 RESULT 
SNO ADMNO NAME MAT          25 Rank ENG           25 RANK MATHS     10 RANK BIO              7 RANK PHY             7 RANK CHE              6 RANK SST             20 RANK TOTAL     100 RANK
1 1290413 VIDHISHA MISHRA                     22 13 16 47 6 21 7 5 6 51 3 119 13 59 73 7
2 1249178 SHREYA                              22 13 16 47 4 87 7 5 6 51 2 174 15 25 72 8
3 1244189 ISHAAN SINGH                        20 47 16 47 5 50 5 69 6 51 4 68 15 25 71 10
4 1173627 PRATYASHU SHEKHAR                   19 61 18 24 7 8 5 69 6 51 4 68 10 165 69 17
5 1194963 HUNNY SINGH                         20 47 11 153 9 1 5 69 6 51 4 68 11 136 66 27
6 1341652 PALAK PRATEEK                       22 13 13 110 5 50 6 30 4 142 4 68 11 136 65 36
7 1230106 SAMARTH MUNZNI                      17 96 13 110 3 124 6 30 6 51 4 68 15 25 64 43
8 1172823 DISHA ARORA                         13 152 14 87 8 2 7 5 6 51 3 119 13 59 64 43
9 1331000 ASLESHA DE                          17 96 16 47 5 50 4 134 5 99 2 174 14 38 63 47
10 1177650 KARAN KUMAR BHAGAT                  16 113 9 176 5 50 5 69 4 142 4 68 15 25 58 74
11 1379110 PANKAJ PANDEY                       15 128 11 153 4 87 4 134 4 142 2 174 15 25 55 95
12 1176087 VITASTA TIKU                        18 76 12 136 3 124 2 206 3 187 4 68 13 59 55 95
13 1348120 D.R.HARSHITA                        19 61 12 136 5 50 3 184 3 187 3 119 10 165 55 95
14 1171695 TEJA BHAVANI SHANKAR 20 47 10 165 5 50 4 134 4 142 4 68 7 204 54 102
15 1244876 SUDHANSHU SHAHI                     14 141 12 136 3 124 4 134 6 51 2 174 11 136 52 113
16 1230599 LAKSHYA VEDIK                       17 96 12 136 1 207 4 134 3 187 3 119 11 136 51 125
17 1228669 HRITIK SHOKEEN                      19 61 14 87 0 228 6 30 5 99 5 18 0 228 49 133
18 1239262 SANSKRITI OJHA                      13 152 13 110 3 124 3 184 1 221 3 119 11 136 47 148
19 1340509 SHUBHAM AHLAWAT                     8 211 14 87 2 177 3 184 6 51 2 174 11 136 46 154
20 1184933 JAHANVI TIWARI                      11 177 7 202 2 177 6 30 6 51 4 68 9 185 45 164
21 1282206 ADITYA NAUTIYAL                     9 203 9 176 5 50 5 69 1 221 1 207 13 59 43 171
22 1372731 AYUSH ANAND SINHA                   12 170 8 191 3 124 1 223 3 187 2 174 13 59 42 175
23 1361865 YASHASVI YADAV                      19 61 5 213 3 124 3 184 3 187 2 174 7 204 42 175
24 1330639 SONALIKA BHARADWAJ                  8 211 11 153 2 177 6 30 3 187 4 68 8 195 42 175
25 1244340 SURYANSH                            8 211 5 213 4 87 5 69 6 51 3 119 10 165 41 180
26 1233964 YASH DAYAL                          6 222 5 213 5 50 3 184 4 142 5 18 12 101 40 187
27 1182281 AYUSH SINGH                         14 141 1 223 1 207 5 69 5 99 1 207 13 59 40 187
28 1219742 SAARTH KAUL                         8 211 7 202 4 87 4 134 6 51 1 207 10 165 40 187
29 1373857 VAIBHAV SINGH                       12 170 6 204 2 177 3 184 4 142 2 174 9 185 38 192
30 1361715 KAPISHWAR                           15 128 7 202 1 207 3 184 2 206 3 119 6 214 37 194
31 1366852 SAMYAK SHRIVASTAV                   11 177 12 136 4 87 0 228 1 221 1 207 8 195 37 194
32 1228671 VIPIN KHASPARIA                     15 128 0 228 1 207 2 206 2 206 2 174 13 59 35 205
33 1372674 PRIYANSHU MADESHIA                  7 219 12 136 1 207 2 206 4 142 3 119 6 214 35 205
34 1227493 ROHIT YADAV                         9 203 8 191 4 87 4 134 2 206 2 174 6 214 35 205
35 1379096 ABHAY YADAV                         16 113 5 213 3 124 3 184 1 221 1 207 6 214 35 205
36 1372924 PRANAV SHARMA                       17 96 11 153 0 228 2 206 3 187 2 174 0 228 35 205
37 1196449 SUYAASH PRASHANT MISHRA             10 193 5 213 3 124 5 69 1 221 2 174 9 185 35 205
38 1280944 JATIN SAGAR                         8 211 11 153 3 124 2 206 3 187 2 174 6 214 35 205
39 1387448 HARSHIT RAJ                         10 193 9 176 1 207 3 184 3 187 2 174 6 214 34 208
40 1316484 HIMANSHU GUPTA                      11 177 8 191 1 207 3 184 3 187 2 174 6 214 34 208
41 1380369 RICHA SINGH                         8 211 4 218 1 207 1 223 3 187 3 119 7 204 27 221
42 1411802 NEELAM GUPTA                        4 225 0 228 4 87 3 184 0 228 0 228 4 221 15 225
43 1382367 AMIT PAL                            1 227 0 228 3 124 6 30 0 228 0 228 4 221 14 227
44 1218461 PINKY YADAV                         6 222 5 213 0 228 1 223 0 228 0 228 2 225 14 227
45 1212184 SHIVAM TRIPATHI                     0 228 0 228 0 228 0 228 0 228 0 228 3 224 3 228