X FOUNDATION - 20.08.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
X FOUNDATION  - 20.08.2017 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MAT (40) RANK MATH (80) RANK BIO    (40) RANK PHY    (40) RANK CHE    (40) RANK TOT (240) T-RANK
1 1228669 HRITIK SHOKEEN                      40 204 70 77 40 33 40 64 30 312 220 29
2 1189463 SALONI REDDY                        40 204 75 46 30 242 35 181 30 312 210 62
3 1173733 YASHIKA TRIVEDI                     35 379 56 159 40 33 30 302 40 86 201 85
4 1379110 PANKAJ PANDEY                       40 204 70 77 30 242 20 446 40 86 200 100
5 1376920 PRIYA AGRAWAL                       30 443 51 206 35 127 40 64 35 203 191 133
6 1186724 ROHAN YADAV                         40 204 65 118 30 242 25 396 30 312 190 145
7 1367890 AYUSHI                              40 204 57 151 20 388 35 181 27 321 179 206
8 1241224 KRITI VAID                          40 204 47 249 25 317 35 181 30 312 177 211
9 1230599 LAKSHYA VEDIK                       35 379 40 322 30 242 30 302 40 86 175 226
10 1210404 HARSH ALHAN                         40 204 52 196 15 441 25 396 40 86 172 242
11 1387441 KRISHNAPAL  35 379 56 159 25 317 25 396 30 312 171 252
12 1182699 ROHIT                               40 204 50 228 20 388 30 302 31 231 171 252
13 1344228 LOKESH DABAS                        25 470 40 322 35 127 35 181 35 203 170 258
14 1443468 BHAVESH SHAKYA                      35 379 44 274 35 127 25 396 30 312 169 262
15 1340960 AVIRAL KAUSHAL                      32 383 53 189 30 242 25 396 26 343 166 271
16 1212184 SHIVAM TRIPATHI                     35 379 52 196 30 242 25 396 20 429 162 287
17 1227516 ADITYA RANJAN                       35 379 55 183 15 441 25 396 30 312 160 295
18 1173686 JITANSHU YADAV                      40 204 40 322 20 388 25 396 35 203 160 295
19 1377388 SHUBHAM                             35 379 45 268 15 441 30 302 30 312 155 316
20 1186979 VAISHNAVI SENGAR                    40 204 35 360 25 317 30 302 25 381 155 316
21 1361870 SHAURYA                             40 204 51 206 20 388 15 469 27 321 153 326
22 1343541 AKANSHA SHARMA                      40 204 29 397 26 265 27 307 31 231 153 326
23 1196144 MAYANK YADAV                        40 204 46 253 15 441 26 326 25 381 152 330
24 1202878 RITIK SHARMA                        35 379 36 350 35 127 20 446 25 381 151 335
25 1301998 ARYAN GUPTA                         40 204 33 374 25 317 25 396 25 381 148 349
26 1208481 CHEHEK PARASHAR                     35 379 22 428 20 388 30 302 35 203 142 368
27 1211234 ARUSHI SHARMA                       35 379 29 397 16 414 21 409 40 86 141 372
28 1382046 ADYASHA PATNAIK                     40 204 18 459 36 45 20 446 26 343 140 376
29 1234694 KARTIK RAWAT                        35 379 32 383 31 144 25 396 17 437 140 376
30 1173764 ADITYA ANURAG                       40 204 42 295 10 478 30 302 15 460 137 382
31 1237447 VIPUL GUPTA                         30 443 31 387 15 441 40 64 20 429 136 385
32 1183970 PARAS BHARDWAJ                      35 379 19 449 36 45 25 396 20 429 135 389
33 1174490 ROYAL RAO                           36 216 22 428 19 392 26 326 30 312 133 393
34 1177674 KRISHNA DAHALE                      35 379 30 390 25 317 15 469 25 381 130 404
35 1189903 ROHAN AGGARWAL                      40 204 30 390 25 317 10 487 25 381 130 404
36 1328250 HARDIK AGGARWAL                     40 204 14 477 15 441 35 181 25 381 129 407
37 1308892 NITISH KUMAR                        40 204 29 397 11 462 21 409 25 381 126 410
38 1244876 SUDHANSHU SHAHI                     35 379 32 383 15 441 20 446 20 429 122 417
39 1233964 YASH DAYAL                          40 204 5 493 21 353 30 302 25 381 121 422
40 1306890 SIDDHARTH PRAJAPATI                 35 379 19 449 10 478 20 446 36 102 120 425
41 1376983 NIKHIL TIWARI                       40 204 39 327 16 414 17 450 7 483 119 428
42 1361857 SNIGDHA DUBEY                       35 379 12 480 21 353 25 396 26 343 119 428
43 1358040 MEETUL SINGH                        40 204 18 459 3 490 35 181 21 405 117 435
44 1194540 ANUSHKA ANAND                       40 204 27 401 23 326 13 473 12 468 115 439
45 1343862 UJJAWAL BHANDARI                    16 485 32 383 20 388 20 446 25 381 113 440
46 1333149 MAYANK GAHLOT                       35 379 10 485 15 441 25 396 25 381 110 447
47 1306940 MOHINI MEHGARAJ MANE                32 383 14 477 15 441 22 401 22 396 105 456
48 1244340 SURYANSH                            35 379 20 441 20 388 20 446 10 479 105 456
49 1232056 VISHNU ANAND                        23 473 20 441 15 441 25 396 21 405 104 457
50 1305011 YASH GHOSAL                         30 443 25 413 15 441 25 396 6 488 101 461
51 1361715 KAPISHWAR                           25 470 20 441 10 478 15 469 30 312 100 464
52 1329024 UTKARSH KARN                        40 204 19 449 9 480 26 326 6 488 100 464
53 1383829 SHWETA                              40 204 6 488 14 446 17 450 22 396 99 466
54 1207547 SIDDHANT                            26 463 5 493 22 331 21 409 22 396 96 473
55 1375995 SHUBHRA MISHRA                      40 204 5 493 20 388 5 495 25 381 95 475
56 1194630 ANAY SHUKLA                         15 486 10 485 20 388 30 302 20 429 95 475
57 1382367 AMIT PAL                            31 401 20 441 5 487 25 396 10 479 91 477
58 1411802 NEELAM GUPTA                        26 463 20 441 5 487 10 487 15 460 76 488
59 1227493 ROHIT YADAV                         20 482 15 470 5 487 10 487 25 381 75 490
60 1363557 ARYAN SRIVASTAVA                    20 482 34 369 0 493 6 492 13 465 73 491
61 1361865 YASHASVI YADAV                      11 489 5 493 -5 495 13 473 5 489 29 495