X FOUNDATION - 06.08.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
X FOUNDATION  - 06.08.2017 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MAT (40) RANK MATH (80) RANK BIO    (40) RANK PHY    (40) RANK CHE    (40) RANK TOT (240) T-RANK
1 1425762 SATYAM                              35 76 80 16 35 127 30 83 40 85 220 11
2 1228669 HRITIK SHOKEEN                      35 76 80 16 35 127 15 332 40 85 205 38
3 1189463 SALONI REDDY                        40 30 59 157 25 311 32 44 40 85 196 58
4 1370903 DHRUV SINGHAL                       30 159 66 97 25 311 20 243 40 85 181 103
5 1210404 HARSH ALHAN                         30 159 66 97 25 311 20 243 35 227 176 124
6 1173686 JITANSHU YADAV                      30 159 55 189 35 127 25 143 30 355 175 126
7 1186729 RUCHIKA PANJA                       22 249 70 80 25 311 21 193 35 227 173 132
8 1189903 ROHAN AGGARWAL                      30 159 66 97 25 311 20 243 30 355 171 143
9 1182281 AYUSH SINGH                         32 84 60 154 25 311 14 342 35 227 166 173
10 1343862 UJJAWAL BHANDARI                    32 84 54 193 20 376 22 168 35 227 163 184
11 1376920 PRIYA AGRAWAL                       30 159 29 334 35 127 31 56 35 227 160 193
12 1237447 VIPUL GUPTA                         20 297 61 139 31 150 16 300 31 268 159 197
13 1336057 ANJALI SINGH                        22 249 52 206 36 59 8 424 40 85 158 200
14 1196144 MAYANK YADAV                        25 236 61 139 25 311 15 332 30 355 156 207
15 1379110 PANKAJ PANDEY                       30 159 50 215 20 376 20 243 35 227 155 212
16 1177674 KRISHNA DAHALE                      15 357 65 113 25 311 20 243 30 355 155 212
17 1289604 SURYANSHU SINGH 20 297 65 113 30 219 15 332 25 410 155 212
18 1191798 AMAN GAUTAM                         25 236 62 131 20 376 12 368 35 227 154 215
19 1194630 ANAY SHUKLA                         25 236 40 272 30 219 20 243 30 355 145 241
20 1373857 VAIBHAV SINGH                       20 297 40 272 30 219 11 383 40 85 141 249
21 1301998 ARYAN GUPTA                         30 159 36 300 20 376 16 300 35 227 137 264
22 1361865 YASHASVI YADAV                      30 159 35 307 16 396 20 243 35 227 136 270
23 1440770 NIKHIL KUMAR                        30 159 50 215 20 376 10 414 25 410 135 272
24 1361870 SHAURYA                             25 236 33 312 30 219 21 193 22 413 131 295
25 1227900 ANANYA SINGH                        26 190 43 260 15 421 16 300 31 268 131 295
26 1177539 DEEPTI GODARA                       25 236 25 362 20 376 20 243 40 85 130 300
27 1184049 PRADYUMNA OJHA                      21 266 42 265 21 342 10 414 36 95 130 300
28 1232038 NAMGYAL ANGMO 20 297 26 354 35 127 17 277 30 355 128 303
29 1196157 HAANA KUMAR                         20 297 26 354 25 311 16 300 40 85 127 306
30 1209672 SHREYA GOYAL                        30 159 26 354 22 329 17 277 30 355 125 313
31 1183970 PARAS BHARDWAJ                      21 266 35 307 20 376 18 255 31 268 125 313
32 1372924 PRANAV SHARMA                       26 190 18 392 36 59 17 277 27 360 124 317
33 1375995 SHUBHRA MISHRA                      6 437 21 381 40 50 20 243 35 227 122 323
34 1377388 SHUBHAM                             20 297 36 300 20 376 15 332 30 355 121 328
35 1233964 YASH DAYAL                          25 236 30 327 25 311 10 414 25 410 115 349
36 1395747 DABBERU NAVYA                       27 173 49 222 8 450 4 454 27 360 115 349
37 1228671 VIPIN KHASPARIA                     25 236 29 334 26 248 11 383 16 442 107 367
38 1443468 BHAVESH SHAKYA                      25 236 28 340 11 436 12 368 31 268 107 367
39 1202878 RITIK SHARMA                        15 357 31 322 25 311 10 414 25 410 106 370
40 1277116 DIYA KUMAR                          16 335 32 321 25 311 2 460 31 268 106 370
41 1306890 SIDDHARTH PRAJAPATI                 18 310 16 398 30 219 11 383 30 355 105 371
42 1382046 ADYASHA PATNAIK                     10 406 4 438 31 150 17 277 40 85 102 379
43 1211234 ARUSHI SHARMA                       17 324 15 405 30 219 5 449 35 227 102 379
44 1206706 ANURAG TAKALKAR                     13 370 9 426 25 311 18 255 35 227 100 384
45 1227516 ADITYA RANJAN                       10 406 30 327 20 376 15 332 20 431 95 391
46 1176087 VITASTA TIKU                        10 406 20 385 20 376 15 332 30 355 95 391
47 1333149 MAYANK GAHLOT                       10 406 15 405 20 376 20 243 30 355 95 391
48 1212184 SHIVAM TRIPATHI                     8 419 32 321 23 317 10 414 21 420 94 393
49 1419965 HARSHA AGARWAL                      20 297 16 398 16 396 11 383 30 355 93 396
50 1186979 VAISHNAVI SENGAR                    11 388 6 430 25 311 20 243 30 355 92 397
51 1234694 KARTIK RAWAT                        -1 468 36 300 20 376 12 368 20 431 87 407
52 1361715 KAPISHWAR                           25 236 15 405 10 448 15 332 20 431 85 409
53 1194540 ANUSHKA ANAND                       6 437 12 419 21 342 15 332 30 355 84 411
54 1387448 HARSHIT RAJ                         7 429 13 414 14 425 18 255 26 378 78 420
55 1382367 AMIT PAL                            20 297 30 327 5 462 10 414 10 462 75 424
56 1308892 NITISH KUMAR                        9 412 13 414 22 329 10 414 12 452 66 438
57 1358040 MEETUL SINGH                        11 388 15 405 26 248 5 449 7 465 64 442
58 1436830 KRISH KASHYAP                       0 466 6 430 26 248 4 454 26 378 62 446
59 1372731 AYUSH ANAND SINHA                   6 437 3 442 15 421 16 300 10 462 50 454
60 1207547 SIDDHANT                            17 324 -10 468 22 329 0 465 20 431 49 455
61 1306940 MOHINI MEHGARAJ MANE                13 370 0 454 15 421 -3 468 16 442 41 458
62 1425353 DEEPALI RAI                         15 357 0 454 -5 468 10 414 15 450 35 463
63 1227493 ROHIT YADAV                         15 357 2 447 10 448 5 449 0 468 32 465
64 1401282 MANMOHAN SHARMA                     1 459 5 436 5 462 5 449 10 462 26 467