PHASE - II (MAINS) XII IIT IZ TEST ON 05.08.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8 & 12
PHASE - II (MAINS) XII IIT IZ TEST  ON 05.08.2017 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA                        107 11 111 4 105 28 323 2
2 1189095 DEBRAJ GHOSH                        82 166 88 56 48 1112 218 174
3 1178333 AMISH MITTAL                        58 619 80 103 73 364 211 203
4 1344763 SAKSHAM SONI                        105 14 46 566 55 888 206 231
5 1190504 AKHIL JAIN                          78 209 47 545 62 625 187 334
6 1009312 PANKIL KALRA                        22 2025 99 22 66 511 187 334
7 1189530 HARDIK SINGH                        66 424 67 229 51 1018 184 351
8 1187106 KUNAL GUPTA                         70 341 52 447 37 1556 159 564
9 1241264 GARVIT GALGAT                       62 505 51 472 42 1351 155 596
10 1189124 SOURADIP MANDAL                     82 166 28 1162 35 1631 145 714
11 1188409 AASTHA LUTHRA                       44 1121 41 698 60 709 145 714
12 1253217 KARTIK BISHT                        67 396 33 985 41 1394 141 772
13 1189962 SARTHAK DIMRI                       38 1384 50 493 53 942 141 772
14 1445644 NIDHI MISHRA                        57 646 46 566 35 1631 138 808
15 1261509 DIKSHANT RAJWAL                     76 239 16 1715 46 1185 138 808
16 1188390 ARUL KUMAR                          51 826 27 1199 58 782 136 847
17 1202859 SANCHIT TRIVEDI                     18 2162 48 525 67 487 133 893
18 1181438 ADARSH JOSHY                        18 2162 44 612 69 446 131 916
19 1201269 ABHISHEKSHARMA                      33 1581 66 243 31 1790 130 930
20 1181404 NIKHIL KIRAR                        63 482 28 1162 33 1717 124 1012
21 1229793 ACHAL KUMAR JHA                     60 557 23 1374 28 1895 111 1249
22 1174589 SOUMIK LAIK                         34 1540 26 1247 49 1079 109 1290
23 1232059 PRASHANT KUMAR                      53 766 28 1162 26 1943 107 1331
24 1189642 KAIMAN YADAV                        54 740 44 612 8 2376 106 1342
25 1445839 MANSI SINGH                         14 2267 35 901 55 888 104 1381
26 1248413 ANUSH AGGARWAL                      48 944 12 1936 39 1477 99 1470
27 1190006 SHRESHTH                            14 2267 38 792 34 1676 86 1697
28 1305902 TUSHAR THAKUR                       24 1942 21 1473 39 1477 84 1734
29 1189749 ANMOL CHHETRI                       37 1422 4 2355 42 1351 83 1751
30 1252655 ATUL ANAND JEE                      37 1422 31 1039 14 2280 82 1766
31 1285992 KUNAL MEHTA                         40 1291 16 1715 26 1943 82 1766
32 1186737 AYUSH YADAV                         34 1540 31 1039 14 2280 79 1817
33 1179293 SAMRIDHI SHARMA                     31 1666 19 1574 28 1895 78 1837
34 1194561 SUMIT SINGH                         56 669 12 1936 0 2463 68 2008
35 1389924 RAHUL VYAS                          43 1155 9 2095 12 2311 64 2056
36 1230377 RISHABH                             15 2239 4 2355 45 1231 64 2056
37 1232665 JYOTI                               36 1462 6 2261 17 2198 59 2123
38 1255101 AMRITESH ALOK                       9 2363 6 2261 40 1434 55 2160
39 1181711 ANKUSH KHANNA                       26 1870 7 2213 8 2376 41 2328
40 1252658 PRIYANSHI                           19 2124 13 1870 -7 2489 25 2425
41 1188587 AVINASH RAJ                         10 2352 5 2284 8 2376 23 2437
42 1205755 PRAGATI                             -6 2492 0 2456 1 2449 -5 2474