PHASE - II (MAINS) XII IIT IZ TEST ON 29.07.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC -  12
PHASE - II (MAINS) XII IIT IZ TEST  ON 29.07.2017 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA      96 56 103 20 78 321 277 35
2 1189095 DEBRAJ GHOSH      59 450 86 95 62 798 207 209
3 1009312 PANKIL KALRA      12 2120 106 12 82 235 200 248
4 1190504 AKHIL JAIN                 75 187 84 102 40 1656 199 256
5 1187106 KUNAL GUPTA       40 990 60 294 70 538 170 462
6 1344763 SAKSHAM SONI               66 325 40 695 61 835 167 490
7 1202859 SANCHIT TRIVEDI   28 1448 60 294 76 376 164 513
8 1229793 ACHAL KUMAR JHA            17 1917 70 186 58 949 145 709
9 1174589 SOUMIK LAIK                55 548 23 1358 67 624 145 709
10 1201269 ABHISHEKSHARMA    13 2082 80 130 49 1299 142 755
11 1188390 ARUL KUMAR        44 859 55 366 40 1656 139 797
12 1189530 HARDIK SINGH               53 601 26 1245 54 1100 133 875
13 1241264 GARVIT GALGAT     25 1582 67 219 39 1691 131 907
14 1176720 SUSHANT DEV       2 2294 32 969 86 156 120 1077
15 1189642 KAIMAN YADAV      24 1630 23 1358 65 699 112 1216
16   RAHUL YADAV 20   60   30   110  
17 1189124 SOURADIP MANDAL   35 1174 33 940 37 1767 105 1330
18 1285992 KUNAL MEHTA                47 754 17 1647 35 1840 99 1451
19 1189962 SARTHAK DIMRI     9 2186 48 493 39 1691 96 1498
20 1181438 ADARSH JOSHY      26 1541 47 514 19 2225 92 1579
21 1252655 ATUL ANAND JEE             39 1036 32 969 19 2225 90 1619
22 1445644 NIDHI MISHRA               26 1541 10 2012 51 1212 87 1674
23 1181711 ANKUSH KHANNA              25 1582 5 2209 56 1018 86 1696
24 1232665 JYOTI                      17 1917 18 1605 48 1335 83 1760
25 1253217 KARTIK BISHT               31 1328 44 582 5 2330 80 1799
26 1181297 VANSH MISHRA               28 1448 19 1558 30 1998 77 1848
27 1179293 SAMRIDHI SHARMA            15 2016 31 1008 29 2023 75 1875
28 1248413 ANUSH AGGARWAL             22 1718 15 1753 37 1767 74 1894
29 1389924 RAHUL VYAS                 21 1753 17 1647 30 1998 68 1977
30 1230377 RISHABH                    29 1412 13 1861 24 2144 66 2010
31 1196521 SANKALP GAUR               10 2166 24 1310 26 2088 60 2077
32 1305902 TUSHAR THAKUR              15 2016 18 1605 24 2144 57 2107
33 1181404 NIKHIL KIRAR               18 1880 13 1861 18 2238 49 2195
34 1255432 VIKASH SINGH               -4 2335 13 1861 30 1998 39 2272
35 1252658 PRIYANSHI                  -5 2338 12 1919 32 1925 39 2272
36 1194561 SUMIT SINGH                3 2276 10 2012 25 2110 38 2280
37 1205755 PRAGATI                    5 2252 10 2012 17 2250 32 2306
38 1189749 ANMOL CHHETRI              22 1718 0 2328 9 2318 31 2310
39 1186731 ANUSHKA JUYAL              3 2276 -2 2333 23 2162 24 2323