PHASE - II (MAINS) XII IIT IZ TEST ON 20.08.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8 & 12
PHASE - II (MAINS) XII IIT IZ TEST  ON 20.08.2017 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-ANK TOT (360) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA                        112 2 106 1 73 405 291 5
2 1190504 AKHIL JAIN                          54 400 78 70 61 791 193 198
3 1189095 DEBRAJ GHOSH                        38 835 72 99 65 673 175 307
4 1009312 PANKIL KALRA                        30 1150 68 123 72 434 170 341
5 1229793 ACHAL KUMAR JHA                     39 804 78 70 47 1319 164 376
6 1187106 KUNAL GUPTA                         27 1271 68 123 51 1159 146 541
7 1189124 SOURADIP MANDAL                     64 234 24 1093 53 1086 141 592
8 1189530 HARDIK SINGH                        16 1725 48 366 71 466 135 662
9 1201269 ABHISHEKSHARMA                      14 1800 67 131 54 1043 135 662
10 1189962 SARTHAK DIMRI                       14 1800 50 323 53 1086 117 947
11 1178333 AMISH MITTAL                        25 1353 41 511 50 1205 116 960
12 1188409 AASTHA LUTHRA                       26 1315 33 757 52 1127 111 1032
13 1285992 KUNAL MEHTA                         27 1271 22 1181 51 1159 100 1218
14 1189749 ANMOL CHHETRI                       15 1762 22 1181 57 937 94 1321
15 1445839 MANSI SINGH                         21 1514 17 1377 50 1205 88 1416
16 1189642 KAIMAN YADAV                        13 1837 26 1017 46 1355 85 1477
17 1174589 SOUMIK LAIK                         12 1867 19 1297 53 1086 84 1500
18 1181286 NEHA YADAV                          29 1186 25 1056 30 1861 84 1500
19 1241264 GARVIT GALGAT                       24 1392 33 757 27 1923 84 1500
20 1445644 NIDHI MISHRA                        29 1186 23 1131 31 1832 83 1509
21 1176720 SUSHANT DEV                         30 1150 13 1557 38 1639 81 1545
22 1248413 ANUSH AGGARWAL                      10 1944 35 687 34 1742 79 1586
23 1194561 SUMIT SINGH                         11 1903 32 794 30 1861 73 1669
24 1179293 SAMRIDHI SHARMA                     20 1570 17 1377 28 1901 65 1775
25 1176089 ISHAAN TIKU                         19 1615 18 1342 24 1994 61 1830
26 1252655 ATUL ANAND JEE                      11 1903 32 794 16 2111 59 1858
27 1230377 RISHABH                             20 1570 9 1744 23 2018 52 1929
28 1181297 VANSH MISHRA                        15 1762 13 1557 0 2187 28 2123
29 1232665 JYOTI                               2 2131 -2 2136 20 2069 20 2145
30 1252658 PRIYANSHI                           8 1992 12 1595 -1 2189 19 2152
31 1255432 VIKASH SINGH                        9 1970 -13 2192 10 2153 6 2173