PHASE - II (MAINS) XII IIT IZ TEST ON 12.08.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8 & 12
PHASE - II (MAINS) XII IIT IZ TEST  ON 12.08.2017 RESULT  
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA                        107 2 91 49 105 68 303 5
2 1189530 HARDIK SINGH                        52 372 66 278 69 603 187 307
3 1344763 SAKSHAM SONI                        55 318 60 370 70 594 185 317
4 1178333 AMISH MITTAL                        15 1830 76 158 86 288 177 383
5 1190504 AKHIL JAIN                          42 601 67 265 65 706 174 401
6 1189095 DEBRAJ GHOSH                        43 572 66 278 60 833 169 434
7 1201269 ABHISHEKSHARMA                      20 1555 74 182 70 594 164 468
8 1009312 PANKIL KALRA                        36 808 59 390 60 833 155 548
9 1187106 KUNAL GUPTA                         53 352 41 881 61 799 155 548
10 1189962 SARTHAK DIMRI                       36 808 62 338 46 1214 144 650
11 1445644 NIDHI MISHRA                        36 808 33 1187 64 730 133 789
12 1188409 AASTHA LUTHRA                       46 496 23 1623 60 833 129 838
13 1261509 DIKSHANT RAJWAL                     35 862 53 510 38 1444 126 875
14 1241264 GARVIT GALGAT                       7 2196 68 253 49 1128 124 904
15 1188390 ARUL KUMAR                          29 1101 61 356 32 1622 122 937
16 1248413 ANUSH AGGARWAL                      42 601 32 1223 44 1266 118 993
17 1202859 SANCHIT TRIVEDI                     14 1876 47 666 57 907 118 993
18 1229793 ACHAL KUMAR JHA                     57 284 34 1146 24 1852 115 1038
19 1189124 SOURADIP MANDAL                     49 443 34 1146 25 1822 108 1156
20 1181438 ADARSH JOSHY                        17 1712 34 1146 47 1190 98 1320
21 1285992 KUNAL MEHTA                         31 1019 14 2017 52 1039 97 1333
22 1189373 SAURABH KUMAR                       20 1555 36 1067 38 1444 94 1387
23 1186737 AYUSH YADAV                         26 1241 50 580 6 2300 82 1579
24 1181286 NEHA YADAV                          8 2154 34 1146 38 1444 80 1621
25 1232059 PRASHANT KUMAR                      31 1019 23 1623 23 1872 77 1659
26 1189749 ANMOL CHHETRI                       19 1604 33 1187 23 1872 75 1698
27 1181711 ANKUSH KHANNA                       26 1241 16 1942 27 1772 69 1776
28 1232665 JYOTI                               20 1555 29 1364 18 2010 67 1808
29 1189642 KAIMAN YADAV                        17 1712 31 1268 18 2010 66 1825
30 1176720 SUSHANT DEV                         5 2265 35 1104 23 1872 63 1868
31 1445839 MANSI SINGH                         7 2196 37 1041 17 2033 61 1898
32 1194561 SUMIT SINGH                         18 1653 35 1104 6 2300 59 1929
33 1252655 ATUL ANAND JEE                      10 2071 44 772 5 2315 59 1929
34 1389924 RAHUL VYAS                          12 1970 18 1837 28 1737 58 1945
35 1305902 TUSHAR THAKUR                       17 1712 17 1891 24 1852 58 1945
36 1179293 SAMRIDHI SHARMA                     13 1929 18 1837 24 1852 55 1995
37 1181404 NIKHIL KIRAR                        23 1396 25 1526 6 2300 54 2007
38 1176089 ISHAAN TIKU                         3 2316 27 1448 22 1904 52 2036
39 1252658 PRIYANSHI                           11 2017 13 2056 25 1822 49 2078
40 1230377 RISHABH                             15 1830 3 2365 21 1928 39 2203
41 1255101 AMRITESH ALOK                       8 2154 7 2260 18 2010 33 2257
42 1196521 SANKALP GAUR                        2 2331 13 2056 0 2378 15 2362