PHASE - II (ADV - SR_INCOMING) XII IIT IZ TEST ON 19.08.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_12
PHASE - II (ADV - SR_INCOMING) XII IIT IZ TEST  ON 19.08.2017 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (198) M-RANK PHY   (198) P-RANK CHE    (198) C-RANK TOT (594) T-RANK
1 1257269 SANYAM AHUJA                             127 14 159 1 56 160 342 6
2 1344763 SAKSHAM SONI                             118 39 66 354 25 1087 209 176
3 1009312 PANKIL KALRA                             33 1428 126 30 39 501 198 217
4 1189095 DEBRAJ GHOSH                             70 386 80 206 14 1980 164 380
5 1229793 ACHAL KUMAR JHA                          89 182 49 688 24 1161 162 390
6 1190504 AKHIL JAIN                               50 841 84 178 28 913 162 390
7 1189530 HARDIK SINGH                             70 386 66 354 23 1223 159 414
8 1178333 AMISH MITTAL                             30 1542 33 1434 55 173 118 781
9 1174589 SOUMIK LAIK                              72 363 31 1545 9 2215 112 873
10 1181711 ANKUSH KHANNA                            42 1086 24 1924 43 386 109 929
11 1201269 ABHISHEKSHARMA                           21 1868 75 257 13 2042 109 929
12 1189124 SOURADIP MANDAL                          53 747 52 627 4 2317 109 929
13 1189642 KAIMAN YADAV                             30 1542 34 1364 33 691 97 1150
14 1285992 KUNAL MEHTA                              53 747 24 1924 17 1768 94 1203
15 1186737 AYUSH YADAV                              34 1382 46 804 10 2174 90 1291
16 1445644 NIDHI MISHRA                             46 950 24 1924 16 1838 86 1377
17 1202859 SANCHIT TRIVEDI                          29 1574 40 1044 16 1838 85 1403
18 1181286 NEHA YADAV                               29 1574 37 1188 19 1567 85 1403
19 1253217 KARTIK BISHT                             24 1746 29 1650 30 803 83 1447
20 1176720 SUSHANT DEV                              16 2022 39 1085 28 913 83 1447
21 1176089 ISHAAN TIKU                              37 1283 25 1871 19 1567 81 1488
22 1248413 ANUSH AGGARWAL                           38 1242 22 2079 17 1768 77 1562
23 1187106 KUNAL GUPTA                              20 1909 32 1484 25 1087 77 1562
24 1445839 MANSI SINGH                              17 1993 34 1364 25 1087 76 1576
25 1241264 GARVIT GALGAT                            17 1993 33 1434 25 1087 75 1590
26 1181404 NIKHIL KIRAR                             12 2135 26 1817 30 803 68 1715
27 1389924 RAHUL VYAS                               30 1542 20 2195 17 1768 67 1731
28 1189962 SARTHAK DIMRI                            14 2082 42 949 11 2134 67 1731
29 1232665 JYOTI                                    27 1643 27 1762 9 2215 63 1809
30 1232059 PRASHANT KUMAR                           19 1938 21 2156 23 1223 63 1809
31 1252655 ATUL ANAND JEE                           24 1746 33 1434 4 2317 61 1851
32 1189749 ANMOL CHHETRI                            20 1909 23 2028 18 1666 61 1851
33 1179293 SAMRIDHI SHARMA                          11 2165 38 1137 6 2292 55 1961
34 1210399 DIVYANSH KUMAR                           12 2135 21 2156 19 1567 52 2011
35 1299176 KUMAR UTKARSH                            4 2313 19 2234 19 1567 42 2110
36 1196521 SANKALP GAUR                             -4 2350 20 2195 24 1161 40 2124
37 1230377 RISHABH                                  10 2195 17 2293 6 2292 33 2150
38 1252658 PRIYANSHI                                1 2335 13 2341 19 1567 33 2150
39 1194561 SUMIT SINGH                              4 2313 20 2195 -2 2352 22 2161
40 1181438 ADARSH JOSHY                             0 2339 18 2259 3 2329 21 2164