PASS NEET (NEET MODEL) ON 31.07.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PASS NEET  (NEET MODEL) ON 31.07.2017 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1445423 ANUSHREE SHARMA          151 7 157 3 161 2 137 7 606 2
2 1438614 AKSHARA V.R              162 1 130 18 146 4 156 4 594 3
3 1438343 BHARTI TANWAR            131 23 130 18 145 5 146 6 552 6
4 1440420 NIKITA B SONAWANE        147 10 121 33 117 17 111 17 496 13
5 1439315 SAURAV SINGH KHATI       135 20 125 23 138 7 93 33 491 14
6 1441030 MUSKAM AGGARWAL          135 20 118 37 128 10 106 23 487 16
7 1431448 VIDISHA SHARMA           133 22 130 18 79 46 115 15 457 23
8 1443474 KESHAV                   124 29 124 24 97 32 96 32 441 27
9 1445770 PRIYANSHA TIWARI         156 2 103 55 68 53 85 34 412 28
10 1433549 HEMANT DAYMA             100 65 98 62 98 30 110 18 406 30
11 1407942 SANGEETA KUMARI          112 40 73 87 119 15 98 29 402 32
12 1435993 HARSH JOON               102 62 62 95 103 24 107 20 374 38
13 1411693 MANISHA                  102 62 122 30 51 74 84 37 359 46
14 1432371 NAMITA KUMARI            107 53 81 80 84 43 60 54 332 53
15 1439804 AYUSH SINGH              107 53 49 109 64 58 103 25 323 57
16 1420117 PRATIKSHA DUBEY          128 25 122 30 12 119 52 65 314 61
17 1431049 DEVANSHI PATHAK          102 62 110 48 39 95 61 51 312 62
18 1439583 SHAILY                   71 93 40 118 81 44 13 110 205 99
19 1445135 APARNA SINGH             49 113 52 108 54 69 41 82 196 100
20 1439585 ANUJA                    55 109 54 106 48 83 37 85 194 101
21 1439541 PRIYA YADAV              59 106 52 108 64 58 7 117 182 105
22 1444512 PRIYANKA                 44 118 46 112 46 87 41 82 177 106
23 1444365 ANAMIKA SHARMA           53 110 32 121 50 76 29 95 164 109
24 1441412 B.ANIL KUMAR             72 91 57 103 14 118 17 105 160 110
25 1440213 SIMRAN                   68 100 54 106 7 124 30 93 159 111
26 1439578 PRIYANKA SAINI           32 123 45 113 34 98 31 92 142 119
27 1445144 ANJALI RAI               6 128 58 102 8 122 7 117 79 124