PASS NEET (NEET MODEL) ON 21.08.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PASS NEET  (NEET MODEL) ON 21.08.2017 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1445423 ANUSHREE SHARMA                     167 1 143 17 150 5 160 1 620 1
2 1439315 SAURAV SINGH KHATI                  152 6 160 4 123 35 138 3 573 4
3 1438614 AKSHARA V.R                         151 8 143 17 140 12 135 5 569 5
4 1438343 BHARTI TANWAR                       141 14 142 20 117 42 123 8 523 14
5 1440420 NIKITA B SONAWANE                   138 17 146 14 122 37 104 24 510 16
6 1431448 VIDISHA SHARMA                      129 36 147 11 106 56 106 22 488 23
7 1446192 RACHNA                              130 35 147 11 111 49 66 64 454 30
8 1445770 PRIYANSHA TIWARI                    124 41 130 42 136 14 52 90 442 34
9 1407942 SANGEETA KUMARI                     130 35 113 77 117 42 80 49 440 35
10 1408820 KOMAL SHORAIN                       113 62 130 42 85 76 105 23 433 39
11 1443474 KESHAV                              111 64 133 33 41 133 118 11 403 53
12 1441030 MUSKAM AGGARWAL                     114 60 104 93 122 37 60 76 400 54
13 1446241 SRISHTI MEENA                       140 15 95 112 67 94 86 38 388 64
14 1435993 HARSH JOON                          116 56 102 97 107 53 61 74 386 65
15 1439585 ANUJA                               54 162 123 59 91 68 83 42 351 76
16 1433549 HEMANT DAYMA                        105 75 100 100 104 57 38 107 347 80
17 1446749 VIVEK SHARMA                        84 111 105 90 79 81 44 98 312 91
18 1444512 PRIYANKA                            110 68 95 112 33 151 66 64 304 95
19 1432371 NAMITA KUMARI                       79 118 44 181 82 78 68 62 273 107
20 1420117 PRATIKSHA DUBEY                     103 78 110 83 37 140 23 142 273 107
21 1439583 SHAILY                              77 123 102 97 43 129 26 134 248 119
22 1447354 ANKITA RAI                          81 116 72 138 58 105 33 122 244 122
23 1444648 AMIT KUMAR                          81 116 93 114 25 170 38 107 237 124
24 1431049 DEVANSHI PATHAK                     88 103 79 133 34 148 34 118 235 126
25 1441412 B.ANIL KUMAR                        64 145 104 93 29 161 16 165 213 135
26 1445135 APARNA SINGH                        64 145 49 173 43 129 52 90 208 139
27 1445144 ANJALI RAI                          53 166 47 176 40 136 40 100 180 164
28 1442757 SAVITA                              58 152 58 158 26 167 14 175 156 169
29 1444365 ANAMIKA SHARMA                      72 132 24 203 26 167 29 129 151 173
30 1439578 PRIYANKA SAINI                      46 181 50 172 24 173 16 165 136 183
31 1440213 SIMRAN                              43 186 50 172 20 179 1 202 114 191
32 1439541 PRIYA YADAV                         51 170 59 155 -1 208 3 196 112 192