(MAINS) XII PASS IIT TEST ON 29.07.2017 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAINS) XII PASS IIT TEST  ON 29.07.2017 RESULT 
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1439650 ABHISHEK KUMAR                      72 58 67 113 42 255 181 99
2 1439593 JYOTIRADITYA                        51 190 80 69 34 323 165 130
3 1432632 KAPIL DEV SHARMA                    53 179 97 18 5 566 155 152
4 1434181 ABHISHEK JHA                        43 260 80 69 32 350 155 152
5 1439611 SAURABH PRATAP SINGH                32 361 52 185 49 196 133 200
6 1439546 SOUMYA SHOBHANA                     41 275 50 195 38 283 129 212
7 1424956 SHUBHAM GUPTA                       37 317 55 167 35 313 127 221
8 1442266 ARJUN LAKHERA                       35 334 46 213 44 239 125 226
9 1421371 SHIVAM BURNWAL                      38 306 64 135 23 420 125 226
10 1438972 SIDDHARTH                           16 510 89 35 16 494 121 239
11 1420136 KARMBIR                             70 68 25 353 25 399 120 243
12 1438326 SALONI                              49 208 46 213 23 420 118 256
13 1412086 RUDRANSH PATHAK                     14 522 54 174 49 196 117 258
14 1429130 ADITYA NATH THAKUR                  62 105 28 324 23 420 113 272
15 1387384 KAPIL                               32 361 58 158 20 457 110 281
16 1428672 NIKHIL KUMAR                        37 317 35 273 36 301 108 291
17 1439613 SUMIT KUMAR                         38 306 28 324 33 333 99 320
18 1409757 SAGAR KUMAR                         49 208 26 342 20 457 95 337
19 1416662 DEEPANKUR                           40 282 17 418 30 371 87 370
20 1439567 SHALU RAWAT                         60 123 0 571 26 394 86 373
21 1433671 TRIPTI SHIVA                        25 424 15 435 39 273 79 396
22 1442255 HRIRHIK                             25 424 19 398 35 313 79 396
23 1413471 MEGHA SHARMA                        27 406 15 435 34 323 76 402
24 1430233 YASHI SRIVASTAVA                    26 413 29 315 20 457 75 404
25 1439637 SUDHANSHU SINGH                     23 446 18 407 30 371 71 424
26 1400774 JATIN SAINI                         23 446 15 435 32 350 70 428
27 1430603 SAMDARSHI KUMAR JHA                 26 413 27 332 15 503 68 434
28 1440386 YASHASVI SINGH                      18 498 10 478 36 301 64 449
29 1398387 PUNEET KUMAR                        26 413 25 353 12 526 63 456
30 1438595 SHUBHAM DOGRA                       20 480 11 467 30 371 61 460
31 1440771 ABHISHEK KUMAR                      23 446 31 300 1 583 55 479
32 1433308 AMAN TIWARI                         30 381 -3 584 23 420 50 498
33 1439554 RAHUL GAUR                          26 413 16 424 8 547 50 498
34 1430591 MALKIT KUMAR                        17 502 11 467 19 466 47 507
35 1436429 SOMANSHU YADAV                      21 468 21 378 2 581 44 514
36 1436438 SOMAN YADAV                         7 566 18 407 3 575 28 543
37 1441434 MUKUL GUPTA                         1 583 10 478 9 543 20 554
38 1433322 PADMADHAR TIWARI                    11 543 2 548 7 555 20 554
39 1388905 KANHAIYA KUMAR                      5 573 4 533 10 534 19 555